Keskkonnainspektsioon kontrollis sokujahti

Keskkonnainspektsioon kontrollis sokujahti

3005
Foto: EJS

Teada on, et jaanipäeva juurde käis lisaks tule tegemisele ka suurem grillimine ja nii mõnigi lootis hankida grillimaterjali metsast. Seda silmas pidades korraldas Keskkonnainspektsioon 17. ja 18. juunil Harjumaal jahireidi, mille käigus kontrolliti jahinõuetest kinnipidamist sokujahil, sealhulgas jahiohutust.

Teatavasti toimub sokujaht hilja õhtul või varahommikul ja kontrollreidid planeeriti samadele aegadele. Erinevates jahipiirkondades kontrolliti nelja jahimeest, kellest kolme suhtes alustati väärteomenetlust seoses jahiohutuse nõuete rikkumistega. “Kõigil kolmel juhul avastati jahimehe sõidukist jahirelv, millel oli kas padrun rauas või jahirelvale oli kinnitatud padrunitega täidetud padrunisalv,” selgitas Tanel Tiirats, Keskkonnainspetsiooni jahinduse peainspektori kohusetäitja.

“Kontrollitud jahimeeste arvu ning avastatud rikkumisi võrreldes võib järeldada, et taolisi jahireide korraldatakse lähiajal Harjumaal veelgi,” kommenteeris Tiirats ja lisas, et “nagu ka varasemad kontrollimised on näidanud, kiputakse kõige rohkem eirama jahiohutuse nõudeid”.

Jahieeskirja järgi on aga iga jahimehe kohustus tagada ohutus jahirelva käsitsemisel ja hoidmisel. Selle tagamiseks peab jahirelv olema transpordivahendis laadimata ja püssikotis. Laadimata jahirelvaks loetakse relva, millel ei ole padruneid rauas ega relvale kinnitatud salves. “Tõenäoliselt on taolise laetud jahirelvaga ringi sõitmise tegelikuks põhjuseks ja eesmärgiks küttida metskitse sõidukist. Taoline küttimine on kindlasti tõhusam ja tulemuslikum uluki tabamiseks, kuid seadusega keelatud,” andis Tiirats teada.

Keskkonnainspektsiooni esindaja tuletab meelde, et jahipidamise nõuete rikkumise eest jahipidamise vahendite kasutamisel või jahiohutuse nõuete rikkumise eest näeb jahiseadus karistusena ette rahatrahvi kuni 200 trahviühikut ehk kuni 800 eurot.