Keskkonnainspektsioon avastas Harju- ja Pärnumaal jahindusalaste nõuete rikkumisi

Keskkonnainspektsioon avastas Harju- ja Pärnumaal jahindusalaste nõuete rikkumisi

2053
Foto: EJS

Keskkonnainspektsioon kontrollis oktoobris Harjumaal ning novembris Pärnumaal suurulukitele peetava jahi käigus jahindusalaste nõuete täitmist. Kokku avastati 30 rikkumist, mille osas alustati väärteomenetlust.

Harjumaal avastati 13 rikkumist, kus enam esinenud rikkumisena oli jahimees jätnud tasumata jahipidamisõiguse tasu. Mitmel juhul kasutasid jahimehed poolautomaatse jahirelvaga jahti pidades salve, mis mahutas enam kui kahte padrunit. Avastati ka jahimehed, kellest üks pidas jahti kehtiva jahitunnistuseta ning teisel puudus kehtiv suuruluki laskekatse tunnistus. Ühel jahiseltskonnal puudus ühisjahi pidamiseks suuruluki jahiluba. Lisaks avastati ka oluline jahiohutuse nõude rikkumine, kus jahimehe sõidukist avastati laetud jahirelv, millel oli padrun padrunipesas/rauas.

Pärnumaal toimunud ühisjahtide kontrollimisel avastati 17 puudust, kus rikkumised sarnanesid Harjumaal avastatud puudustega. Enim esines jahipidamisõiguse tasu maksmata jätmist, jahimehed kasutasid poolautomaatse jahirelvaga jahti pidades salve, mis mahutas enam kui kahte padrunit ning ühel juhul osales kütt ühisjahis kehtiva suuruluki laskekatse tunnistuseta. Sarnaselt Harjumaaga avastati oluline jahiohutuse nõude rikkumine, kus jahimehe sõidukist avastati laetud jahirelv, millel oli padrun padrunipesas/rauas.

Jahipidamisõiguse tasu kehtivus ning muud jahipidamisõigust tõendavate dokumentide kehtivused tuleks igal jahimehel aeg-ajalt üle kontrollida. Laetud relvade sõidukitesse asetamine ning laetud relvaga ringi sõitmine jahimeeste kogunemiskohtadesse, kus viibivad teised jahikaaslased, on ohutuse seisukohast jahimehe poolt vastutustundetu käitumine. Teatud jahimehed arvavad, et nende käitumine ei põhjusta õnnetust, kuid siiski juhtuvad jahiõnnetused igal aastal, kus jahimees kaotab läbi jahirelva elu või saab vigastada. Seega tuleks jahirelvade käsitsemisel olla igal ajal eriti hoolas, et ei tekiks võimalikku ohtu enda ega teiste inimeste elule ja tervisele. Eelnevate näidete järgi võib vaid arvata, et jahirelvadega seotud jahiohutuse nõuete eiramisi esineb ka teistes maakondades. Kontrollimiste tulemused näitavad, et avastatud puuduste märkimist vääriv arv tingib taoliste kontrollide läbi viimise vajaduse ka tulevikus.

Tanel Tiirats, Keskkonnainspektsiooni jahinduse peainspektor