Keskkonnaameti peadirektori käskkiri lubab taas aju- ja koerajahti SAKi aladel

Keskkonnaameti peadirektori käskkiri lubab taas aju- ja koerajahti SAKi aladel

4320
Foto: Jüri Jõepera
 title=


Keskkonnaameti peadirektori käskkiri lubab taas aju- ja koerajahti SAKi aladel. See aitab kindlasti kaasa metssigade arvukuse vähendamisele. Kõige tähtsam on aga see, et saab kasutada koeri ka kõigil muudel jahtidel. Lisasöötmise keelamine ajavahemikul 01.10-30.04 toob aga kaasa palju probleeme. Kui käskkirja järgi võib olla söötjas 100 kilo sööta ja maas 10 kilo, siis 
kes selle koguse täpselt ära mõõdab.
 
KESKKONNAAMET
18.08.2015
 
Keskkonnaameti peadirektor on oma 18.08.2015 käskkirja nr 1-4.1/15/365 “Metssigade küttimise korraldamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil” tunnistanud kehtetuks oma 30.09.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/438 „Tauditõrjemeetmete rakendamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade populatsioonis Eesti Vabariigi territooriumil“ mida on muudetud Keskkonnaameti peadirektori 15.12.2014 käskkirjaga nr 1-4.1/14/522 „Tauditõrjemeetmete rakendamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade populatsioonis Eesti Vabariigi territooriumil muutmine“.
 
Seega kaotasid kehtivuse ka kõik senised jahinduspiirangud ning muud regulatsioonid, mis kõnealuste käskkirjadega olid kehtestatud.
 
Uues käskkirjas sätestatuga saate tutvuda Keskkonnaameti kodulehel http://keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/hadaolukorrad/sak/


Jätkuvalt on jõus aga Keskkonnaameti peadirektori 30.10.2014.a käskkiri nr 1-4.1/14/481 “Sigade aafrika katku tsoonides kütitud metssigadest teavitamine”.
 

Kuna uued reeglid metssigade küttimise korralduses pole otseselt seotud sigade aafrika katku tsoonidega, siis Keskkonnaamet ei saada edaspidi teile enam teavet tauditsoonide muutumisest. Tauditsoonide muutumisest saate edaspidi teavet vaid Veterinaar- ja Toiduameti kaudu.
 

 
Sigade aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.
 
Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.
 
 
Teet Koitjärv
 
Nõunik (hädaolukorrad, Eesti-Soome koostöö)
Keskkonnaamet (KeA)
 
 
 

 
JAGA