Keskkonnaamet suurendas hundi küttimismahtu

Keskkonnaamet suurendas hundi küttimismahtu

2886
Foto: Flickr
 title=


Keskkonnaamet suurendas 4. jaanuaril käskkirjaga küttimismahtu 60 isendini.

Sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi küttimismaht vähemalt kahes osas: küttimismahu esimene osa hundi jahiaja alguseks (38 isendit) ning teised osad jahiaja jooksul vastavalt kogunenud informatsioonile hundikarjade tegeliku arvu, leviku ja suuruse kohta ning küttimismahu esimese osa realiseerimisele.

27. detsembril tegi Keskkonnaagentuur ettepaneku Keskkonnaametile küttida hunte küttimismahu teises osas järgmiselt: lubada Alam-Pedja ohjamisalal (välja arvatud Lembitu, Viiratsi, Tänassilma, Leie, Kolga-Jaani, Tääksi, Kõo, Põltsamaa ja Pikknurme jahipiirkondades) küttida 2 isendit. Ida-Harju, Järva, Lõuna-Läänemaa, Valga-Tartu ja Põhja-Läänemaa ohjamisalas sooviti suurendada huntide küttimismahtu vastavalt 3, 8, 4, 3 ja 2 isendi võrra.

Lisaks tegi Keskkonnaagentuur ettepaneku lubada huntide küttimismahu teise osa realiseerimiseks küttida hunte Järva jahipiirkondades (v.a EPT, Lõõla, Kirna, Vahastu ja Väätsa jahipiirkondades ning Käru jahipiirkonna Rapla-Türi maanteest põhja poole jäävas osas) ja Valga-Tartu ohjamisala jahipiirkondades (välja arvatud Konguta, Nõgiaru ja Rannu jahipiirkondades).

Ohjamisala I osas eraldatud küttimismaht II osas eraldatud küttimismaht
Alam-Pedja 0 2
Ida-Harju 2 3
Hiiu 0  
Ida-Viru 2  
Järva 2 8
Lõuna-Läänemaa 2 4
Lõuna-Pärnumaa 2  
Viljandi-Valga 0  
Harju 4  
Lääne-Pärnumaa 2  
Lääne-Viru 2  
Pärnu-Rapla 3  
Pärnu-Viljandi 0  
Saare 2  
Tartu-Jõgeva 0  
Põlva-Tartu 3  
Valga-Tartu 5 3
Võru 3  
Viru 2  
Põhja-Läänemaa 2 2
KOKKU 38 22

 

Vaata Keskkonnaameti uuendatud käskkirja SIIT. Ohjamisalasse kuuluvaid jahipiirkondi ja küttimismahu jagunemist näeb SIIT.