Keskkonnaamet: RMK loobub Nõva jahipiirkonna kasutusõigusest

Keskkonnaamet: RMK loobub Nõva jahipiirkonna kasutusõigusest

2484

Keskkonnaametile esitati 15.12.2014. a teade Nõva jahipiirkonna kasutusõigusest loobumisest. Kasutusõiguse luba lõppeb alates 01.03.2015. Teate esitas Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikood 70004459, aadress: Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Nõva jahipiirkond asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva ning Harju maakonnas Nissi ja Padise valla territooriumil. Nõva jahipiirkonna pindala on 39 350 ha.

Seoses Nõva jahipiirkonna ümberkorraldamisega JahiS § 11 lg 2 alusel, on võimalik esitada taotlus moodustatavate jahipiirkondade kasutusõiguse lubade saamiseks JahiS § 15 lg-s 3 sätestatud tähtaja jooksul jahipiirkondi moodustavate otsuste jõustumisest.

Vastavalt JahiS § 11 lg-le 6 avalikustab Keskkonnaamet jahipiirkonna moodustamise otsuse, samuti jahipiirkonna kaardi oma veebilehel ning asjakohane teade jahipiirkonna moodustamise kohta avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes või kohalikus ajalehes.

Täiendav informatsioon: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 463 6821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee

Allikas: Keskkonnaamet

JAGA