Keskkonnaamet pikendas esimese kasutuse õiguse loa

Keskkonnaamet pikendas esimese kasutuse õiguse loa

1137
Foto: EJS

26. aprillil pikendas Keskkonnaamet Märjamaa jahi- ja kalameeste seltsi jahipiirkonna kasutuse õiguse loa (KÕL). See on esimene KÕL, mis pikendati vastavalt seadusele.

2023. aastal lõpevad enamustel Eesti jahipiirkondadel KÕL-id. Need pikendati 2013. aastal kehtima hakanud jahiseadusega. Seadusandja on ette näinud võimaluse neid pikendada. Esimese loa pikendamisel on Keskkonnaamet oma kaalutlustes märkinud, et jahimaa heaperemeheliku kasutamise jätkamiseks ning jahindusliku kasutuse edasiseks võimaldamiseks on oluline kehtiv jahipiirkonna KÕL-i pikendada järgmiseks 10 aastaks.

Ehkki võib tunduda, et KÕL-i lõppemiseni on veel piisavalt aega on Keskkonnaamet andnud teada, et ta soovitab protsessiga alustada. See annab võimaluse paremaks menetluseks ja sellisel juhul ei kuhju avalduste läbivaatamine ühele piiratud perioodile. Seega iga jahindusorganisatsioon saab ise otsustada, millal avaldus esitada, aga mõistlik on seda teha pigem varem kui hiljem.

EJS käsitles KÕL-i pikendamist oma tegevjuhtide koosolekul 11. märtsil 2021. Sellekohase ettekande tegi president Margus Puust. Sellega saad tutvuda siit. Keskkonnaameti korraldusega saad tutvuda siin.