Keskkonnaajakirjanduse lugejaid tutvustav seminar

Keskkonnaajakirjanduse lugejaid tutvustav seminar

1988



Täna, 28. mail toimus Telliskivi Loomelinnakus Eesti keskkonnaajakirjanduse lugejaid tutvustav seminar. Üks uuritav ajakiri oli Eesti Jahimees ning jahimehed osalesid ka vestlustes. Üks soovitus oli, et ajakirjal võiks olla oma portaal lausa ning siis jõuaksid huvitavad artiklid ka väljaspool sihtgruppi asuvate inimesteni. 

Keskkonnameedia2
Seminaril tutvustati Tartu Ülikoolis valminud Eesti keskkonnameedia väljaannete vastuvõtu uuringute tulemusi ja arutleti osalejatega tehtud järelduste üle.
Uringute küsimusepüstitus lähtus muutustest meediamaastikul, mis eriti võimenduvad väikeses keskkonnameedias. Näiteks kasvab konkurents inimeste tähelepanule ja ajale. Meediatarbija muutub – kuigi pealtnäha pinnapealsemaks ja vähemlojaalseks, siis ometi ka nõudlikumaks. Langeb valmisolek meedia tarbimise eest maksta. Rahvusvahelised tõlkeväljaanded on edukalt turule tulnud, jpm.

Nendest muutustest ajendatuna viidi läbi kaks keskkonnameedia vastuvõttu analüüsivat uuringut, millega püüti vastata järgmistele küsimustele:
Miks ja kuidas jälgivad erinevad elanikkonna rühmad keskkonnameediat (vanusegrupid, spetsialistide grupid)?
Millised keskkonnameedia väljaannete formaadid meelitavad lugejaid paremini, millised mitte nii hästi?
Milliseid muudatusi võiks teha keskkonnameedia väljaannetes?
Just viimane küsimus on selline, mis vajaks laiemat arutelu keskkonnameedia tegijatega.

Uuringutega on võimalik tutvuda:
1. Vanusegruppide erinevusi loodus- ja keskkonnameedia kasutamisel vaatleb analüüs “Keskkonnaajakirjade ja -saadete kasutamispraktikad gümnaasiuminoorte sihtrühmas: väljakutse Eesti loodus- ja keskkonnaväljaannetele” (leitav: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/46450)
2. Kalastajate, metsameeste ja jahimeeste meediatarbimise vajadusi mõtestab uuring “Keskkonnameedia kasutamispraktikad keskkonnakasutajate sihtrühmas” (leitav: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/46449)

Uuringud valmisid TÜ ühiskonnateaduse instituudi magistrandi Sander Kase ja juhendaja Maie Kiiseli koostöös ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Seminaril esindas ajakirja Eesti Jahimees toimetaja Karolin Lillemäe. 



JAGA