Kehtestati hallhülge küttimismaht

Kehtestati hallhülge küttimismaht

664
Foto: Andrew Stawarz/Flickr

Keskkonnaamet kehtestas tänavuseks hallhülge jahihooaja küttimismahuks 55 isendit.

Enim küttimislube (35) jagati Pärnu maakonnale ja Saare maakonna lõunarannikule. Saare maakonna põhja ja läänerannikul võib küttida aga 6 hallhüljest, Harju ja Lääne maakonnas 4 isendit, Hiiu maakonna põhja- ja läänerannikul 4 isendit, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas mõlemas 3 isendit.

Keskkonnaameti Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruandes on toodud, et hallhülge arvukus on nii Eesti vetes kui ka kogu Läänemeres olnud pikemat aega stabiilses tõusutrendis. Hallhülge kaitse tegevuskavas on kokku lepitud, et hülgejahi esimestel aastatel määratakse küttimismaht kuni 1% loendatud isenditest. Kuigi hallhülge populatsioon kannataks arvatavasti selle seisundit halvendamata märksa kõrgemat küttimissurvet, ei ole senist küttimishuvi ja võimekust arvestades vaja hallhülge kaitse tegevuskavas kokku lepitud küttimismahtu muuta.

2020. aasta jahihooajal kütiti lubatud kvoodist (50) kokku alla poole ehk 19 isendit. Arvestades tagasihoidlikku küttimishuvi kahel eelmisel aastal ei pea Keskkonnaagentuur oma ettepanekus vajalikuks seda põhimõtet 2021. aastal muuta. Eelmisel (2020) aastal loendati hallhülgeid nende lesilates 5159 isendit.

Hallhülgele võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 15. aprillist kuni 31. detsembrini.

Vaata Keskkonnaameti korraldust siit.