Juhatuse põdratöögrupp kohtus Keskkonnaagentuuriga

Juhatuse põdratöögrupp kohtus Keskkonnaagentuuriga

515
Foto: EJS

8. veebruaril toimus EJS-i juhatuse põdra töögrupi ja keskkonnaagentuuri kokkusaamine, kus tehti kokkuvõtteid põdrajahihooajast.

Jahimeeste seltsi erinevate valdkondade eksperdid tutvustasid oma visioone, selgitasid eelmise hooaja murekohti ning arutlesid millised võiksid olla järgmise hooaja küttimise põhimõtted nende pilgu läbi.

Põdra töögrupi juhi Priit Vahtramäe sõnul näitas eelmise aasta küttimistulemuste analüüs seda, et jahimeeste kartustel põdra osas on alust, mis tingib veelgi suuremaa koostöö vajaduse jahimeeste ja ulukiseire vahel. „Paikkonniti on esinenud vasikate nappust, põdra arvukus on saavutanud taseme, kus kahjustused puuduvad või on marginaalsed. Puudub vajadus põdra arvukust veelgi allapoole viia,“ selgitas Vahtramäe.

Koosolekul osalesid Keskkonnaagentuuri poolt selle juht Taimar Ala ning juhtivspetsialist Rauno Veeroja, samuti EJS-i president Margus Puust ning põdragrupi liikmed Priit Vahtramäe, Toomas Kõuhkna, Jaak Volmer, Rein Rosenberg, Endrik Raun, Jaan Ärmus ning Ive Kuningas.

EJS-i poolt tegid ettekanded Priit Vahtramäe, Jaan Ärmus ning Rein Rosenberg.

Vahtramäe tutvustas maakonniti eelmise aasta küttimistulemusi ning murekohti. Jaan Ärmus vaatles samuti kogu riigi küttimist ning tema sõnul ei ole niivõrd oluline küttimisnumbrite tagaajamine kui selle struktuur. Rein Rosenberg tegi ülevaate RMK kahjudest eelmisel hooajal ning analüüsis neid.

Keskkonnaagentuuri poolt tegi ettekande juhtivspetsialist Rauno Veeroja.

Edasi toimus arutelu. Tulemusena leiti, et sellised kohtumised on vajalikud ning nendega tuleb jätkata. EJS-i eksperdid andsid edasi oma sõnumi ja mõtted ja need on kindlasti abiks analüüside ja plaanide tegemisel.

Järgmine kokkusaamine toimub üsna pea Tartus ja siis on teemaks teised sõralised.