Juhatuse maikuu koosolek

Juhatuse maikuu koosolek

1160
Fotod: EJS

23. mail toimus EJS-i juhatuse maikuu korraline koosolek. Päevakorras oli kuus sisulist punkti.

Peale päevakorra kinnitamist õnnitles koosoleku juhataja EJS-i president Margus Puust maikuu sünnipäevalapsi, kelleks olid Priit Piilmann, Raul Vahter ja Mati Tang. Maikuus on sünnipäev ka Margus Puustil.

Esimese punktina vaadati läbi avaldused EJS-i liikmeksastumise kohta. Liikmekandidaatideks olid jahindusühistu Uluk II Kadrinast Lääne–Virumaalt, MTÜ Nõva Jahi- ja Kalameeste Selts Läänemaalt ja Tamsalu JS Lääne-Virumaalt. Esimesed kaks seltsi ei ole enne EJS-i liikmed olnud, Tamsalu JS oli katusorganisatsiooni liige siiani läbi Rakvere JK. Seltside esindajad tutvustasid omi seltse ja kõik kolm avaldust rahuldati. Margus Puust andis esindajatele üle EJS-i liikmemärgid.

Juhatuse liikmed kuulasid haneliste kevadjahi uuringu kokkuvõtet maikuu seisuga, mille esitas uuringugrupi juht bioloogiadoktor Jaanus Remm. Teadlane tutvustas probleemi olemust, uuringu metoodikat, selles osalejaid, uuringu käiku jms. Juhatuse liikmed esitasid hulga küsimusi, millele ettekandja vastas.

Järgnevalt tutvustas Margus Puust CIC maikuu alguses toimunud nõupidamise olulisi teemasid. Üks teema, mida maailma jahimeeste katusorganisatsioonis käsitleti, oli plii kasutamine. Ettekandja tutvustas juhatuse liikmetele järgmise aasta peaassamblee korraldamist Baltimaades (Lätis Riias), kus ka Eestil on oma osa.

RMK riigijahimaade jahilubade oksjoni teemal esines juhatuse liige Karel Rüütli. RMK kuulutas välja jahilubade oksjoni, kus esmakordselt saab eelisõigust pikendada aastase sammuga kuni neljaks aastaks. Selle eelduseks on korrektne piirkonna majandamine. EJS on eelnevate aastate jooksul teinud mitu ettepanekut kasutusõiguse pikendamise kohta. RMK on selle aasta otsusega ettepanekut arvestanud.

EJS-i esindavate jahindusnõukogude liikmete koosoleku kokkukutsumine vajalikkusest rääkis juhatuse liige Priit Vahtramäe. Teema oli laual lähtuvalt vajadusest koordineerida ja ühtlustada EJS-i poolt nimetatud esindajate tegevust. Juhatus otsustas, et eelnevalt kokku kutsutud nn põdrakomisjon kutsub kokku jahindusnõukogudes EJS-i esindajatena osalejate koosoleku. Samuti tehti ettepanek arutada teemat teadlastega.  

Bioloogiadoktor Jaanus Remm esitleb haneliste heidutusjahi uuringut maikuu seisuga.

Juhatuse töö korralduse teemal arutles juhatuse liige Jaanus Põldmaa, kes esitas mõtteid, kuidas võiks juhatuse töö korraldamist täiustada.

Toetati ideed jätkata tööd kahes plokis. Eraldi käsitletakse teemasid, mis vajavad otsust ja seejärel arutatakse informatiivseid punkte.  

Muude küsimuste päevakorrapunkti all tutvustati värsket infot kokkutuleku kohta. Käsitleti kindlustusühistu asutamist, kus üheks osaks oleks ka jahikindlustus. Juhatus arutas ettepanekut osaleda kindlustusühistu asutamises ja toetas seda.

Järgmine juhatuse korraline koosolek toimub septembris. Kui aga tekib kiireloomulisi teemasid, siis saadakse vajadusel kokku ka juunis.