Jõustusid jahieeskirja muudatused

Jõustusid jahieeskirja muudatused

3741

18.07.2016 jõustusid jahieeskirja muudatused, EJS-i  esitatud ettepanekuid muudatuste kohta saate lugeda SIIT.

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Partlastele (viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, soopardile, rägapardile, luitsnokk-pardile, punapea-vardile, tuttvardile, mustvaerale, sõtkale), laugule ehk vesikanale, kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, merikajakale), tikutajale ja laanepüüle võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI (Fédération Cynologique Internationale) 6. rühma kuuluva jahikoeraga, ning arvukuse reguleerimise eesmärgil jahti kajakalistele kastlõksu või varesemõrraga 20. augustist 31. oktoobrini.”;

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, 20. septembrist 30. novembrini, sealhulgas valgepõsk-laglele nende lindude tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.”;

3) paragrahvi 3 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Künnivaresele ja hallrästale võib pidada varitsus- või hiilimisjahti väljaspool pesitsusaega kahjustuste vältimise eesmärgil.”;

4) paragrahvi 3 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa punktid 13, 28, 29 ja 47 tunnistatakse kehtetuks.

https://www.riigiteataja.ee/akt/115072016001

JAGA