Jätkus uue tüüplepingu arutelu

Jätkus uue tüüplepingu arutelu

3585

10. mail jätkus RMK ja jahimeeste organisatsioonide vahelise tüüplepingu tingimuste arutelu.

See, et leping vaadatakse üle peale 3 aasta möödumist oli EJS ja RMK vahel juba eelnevalt kokku lepitud.

EJSi juhatuses on moodustatud RMK-ga läbirääkimise töögrupp, kuhu kuuluvad juhatuse liige Toomas Kõuhkna, juhatuse liikmed Rein Rosenberg, Raul Vahter, Jaanus Põldmaa, Priit Vahtramäe ja tegevjuht Tõnis Korts.

Eelnevalt koguneti Kuristikus, et anda viimane lihv meie poolt ettevalmistatud ettepanekutele. EJSi poolt oli eelmisel aastal esitatud ettepanekud lepingu muutmise kohta. Nende ettepanekutega oli RMK uue tüüplepingu versiooni koostamisel suures osas ka arvestanud. Ettepanekud puudutasid lehtpuude kahjude hüvitamiskohustust ja seda, et kui samal alal tekib kahju teistkordselt, siis seda ei peaks ka jahimehed hüvitama.

Läbirääkimised kulgesid asjalikus ja üksteise mõistmise õhkkonnas. Veel arutati lepingu erinevaid sätteid. Jahimeeste ettepanekud olid: täpsemalt reguleerida jahimeeste liikumine RMK maadel sõidukiga, lisada kahjude hindamise õigust omavale kutsetunnistust omavale metsanduse konsulendile litsentseeritud metsakorraldaja, kopratammidele ligipääs peaks olema RMK poolt tagatud ka uues lepingus.

Kõik läbiräägitud ja kokkulepitud punktid viiakse lepingu projekti sisse ja seejärel vaatab EJSi juhatus lepingu üle. Seejärel saab juba täpselt teada anda, mis uues tüüplepingus on teisiti.

Pärast läbirääkimisi esitles RMK ulukite drooniloenduse läbiviimise projekti tulemusi ja näitas sellest lühifilmi. Tegemist on äärmiselt huvitava ja kaasaegse loendusmeetodiga. RMK lubas edaspidi selle kohta rohkem infot anda.