Järvamaa Jahindusklubis toimus volikogu

Järvamaa Jahindusklubis toimus volikogu

727
Fotod: EJS

Teisipäeval, 15. juunil toimus Järvamaa Jahindusklubi volinike koosolek.

Osalesid 31 volinikku ja lisaks kutsutud külalised. Koosolekut juhtis Lauri Valdur. Pärast päevakorra kinnitamist anti üle klubi tunnustusavaldus, vapimärk. See omistati klubi eestvedajale Mati Hõbemäele tema teenete eest klubi ees ja selle andis üle Margus Vaas, klubi juhatuse liige ja Järva-Jaani jahtkonna esimees.

Edasi kinnitati MTÜ Järvamaa Jahindusklubi 2020. aasta majandusaasta aruanne ja 2021. aasta eelarve. Päevakorras oli ka hetkel kuum teema, kasutusõiguse lubade pikendamine. Sellest oli kutsutud kõnelema EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. Korts tegi ülevaate olukorrast, kohtumistest keskkonnaministriga ja Riigikogu keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjonidega.

Tegevjuhi sõnum oli, et EJS-i liikmesorganisatsioonidel tuleb sõlmida maaomanikega, kes seda soovivad, vastastikku sobivad kokkulepped. Seadusest tulenevalt ei ole määratud, kui palju peab kokkuleppeid olema. EJS-i juhatus on seisukohal, et väga hea on olukord, kui lepingutega (sh riigimaade osas) on kaetud pool jahipiirkonna jahiks sobivast maast. Soovitus on, et sõlmida tuleb nii palju lepinguid kui võimalik ja vajalik.

Jooksvate teemade üle arutles RMK Järvamaa metsaülem Peeter Puhke. Kõne all oli koostöö jahimeestega ja ulukikahjud.