Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus määrati 158 käitlemiskohale

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus määrati 158 käitlemiskohale

1240
Foto: EJS

Käesoleval aastal sai PRIAst uue toetusena taotleda jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetust. Toetus määrati 137 taotleja 158 käitlemiskohale kokku summas 1 905 523 eurot.

Taotlusvoor toimus 22. juulist 12. augustini ja toetuse eelarve on kokku 2 miljonit eurot.

PRIA on toetuse määramise otsuseid teinud jooksvalt alates oktoobri teisest poolest ning esimesed toetuse saajad on juba esitanud PRIAle ka maksetaotluseid toetuse väljamaksmiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Bella Štenov ütleb: „Tegu on uue toetuse meetmega, mida PRIAs ei ole varem menetletud. Kütitud uluki käitlemisel peavad jahimehed käitlemiskohtades rakendama kindlaksmääratud hügieenitingimusi ning bioohutuse ja -turvalisuse meetmeid. Toetus aitabki jahiseltsidel investeerida nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamisse ja käitlemiseks vajalike seadmete ostmisesse.“

Maakonniti on kõige enam käitlemiskohti, millele toetus määrati, Pärnumaal (19), järgnevad Tartumaa (17) ja Viljandimaa (16).

Toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Käitlemiskoha maakond Käitlemiskohtade arv Määratud toetuse summa
Harjumaa 12 152 480
Hiiumaa 3 20 385
Ida-Virumaa 6 61 425
Jõgevamaa 9 95 646
Järvamaa 12 144 597
Läänemaa 5 49 234
Lääne-Virumaa 12 105 094
Põlvamaa 6 46 136
Pärnumaa 19 204 705
Raplamaa 6 77 517
Saaremaa 14 215 429
Tartumaa 17 261 557
Valgamaa 8 98 810
Viljandimaa 16 223 350
Võrumaa 13 149 157
KOKKU 158 1 905 523

Toetust anti nii hoonete ja rajatiste ehitamiseks (sh toetatakse omanikujärelevalvet) kui ka käitlemisettevõttesse vajalike seadmete ostmiseks (näiteks telfrid, jahutusagregaadid, konteinerid jms).

PRIA kodulehelt leiate täpse info määratud toetuste kohta organisatsiooni tegevusmaakonna põhjal.

Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.