Jahiseaduse muutmise eelnõu esimene lugemine

Jahiseaduse muutmise eelnõu esimene lugemine

2121Riigikogus jõuab täna esimesele lugemisele jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tahetakse tõhustada jahipidamist, et kiiresti vähendada metssigade arvukust ja seeläbi tõkestada sigade Aafrika katku levikut.

Uue seaduseelnõu kohaselt tohib metssigu küttida seisva mootoriga maastikusõidukist, tehisvalgusallika abil ning samuti lubatakse metssigu püüda püünisaedadega, vahendasid ERR-i teleuudised.

Analoogselt marutauditunnustega looma surmamisele lubatakse eelnõu kohaselt surmata jahiloata ka ilmsete seakatku tunnustega metssiga.

Maaomanikule või tema määratud isikule oma kinnistul küttimiseks on jahipiirkonna kasutaja kohustatud lisaks väikeulukiloale andma tasuta ka metssea küttimiseks jahiloa.JAGA