Jahiseaduse muudatuse menetlemine keskkonnakomisjonis

Jahiseaduse muudatuse menetlemine keskkonnakomisjonis

2752Eesti Jahimeeste Seltsile laekus järgmine informatsioon:

Esmaspäeval toimunud komisjoni istung saatis jahiseaduse muudatuse menetlusse, et tagada jahiseltsidele suurem jahipidamise tõhusus sigade arvukuse piiramiseks. Arutati ka võimalust jahiseaduse menetlusest välja arvamist ja sellekohase ettepaneku tegemist riigikogule. Õiguslike hinnangute kohaselt ei ole see mõistlik ning killustab edaspidi jahipidamist reguleerivaid õigusakte. Eeltoodust tulenevalt võeti jahiseaduse muudatusettepanek menetlusse ning saadeti riigikogusse esimesele lugemisele.

Komisjon koguneb peagi seaduse muudatusi arutama ja teeb sinna omapoolsed ettepanekud. Peale esimest lugemist saab teha komisjonile muudatusettepanekuid ja seda kümne päeva jooksul.

Laekunud informatsioonile lisame, et EJS juhatus koguneb korralisele koosolekule järgmisel nädalal ja arutab tekkinud olukorda.
JAGA