Jahindusühistu Nugis 20. aastapäev

Jahindusühistu Nugis 20. aastapäev

4236Jahindusühistu Nugis Lääne-Virumaalt pidas oma jahiühenduse 20. aastapäeva. Koguneti Kadrina huvikeskusesse, kus toimus kontsert, pidulik õhtusöök, heategevuslik oksjon ja tants. Soovijad said kätt proovida jahilaskmise simulaatoril.

Kontsertprogramm koosnes kahest osast: mängis kohalik puhkpilliorkester ja laule esitasid Indrek ja Paul Kristjan Kalda. Jahindusühistu tegusa esimehe Ilmar Paali sõnul on jahimees kõigest rentnik ja seetõttu austab maaomanikku. Pidulikule koosviibimisele oli palutud hulgaliselt kohalikke maaomanikke ja teisi partnereid. Ehkki JÜ Nugis ei ole EJS liige, on ta viimasel ajal teinud tihedat koostööd ja seetõttu olid kutsutud ka EJS esindajad. EJS pälvis koostöö eest 2 aukirja, teine oli ajakirjale Eesti Jahimees, mis tänu ühistule jahimeesteni jõuab.

Aastapäeva tähistamisel osales tegevjuht Tõnis Korts, kes kingitust üle andes rõhutas, et koostöö on meie asjas äärmiselt oluline ja et 2015 on jahimeestel koostöö aasta. JÜ Nugis on tubli näide, kuidas hea koostöö nii maaomanikega, vallaga, metskonnaga kui ka ümbritsevate seltsidega tagab hea tulemuse.

See järeldus leidis kinnitust ka partnerite pidukõnedest. Rakvere Jahindusklubi esindajad esimees Jaan Villak, juhatuse esimees ja EJS juhatuse liige Raul Vahter andsid JÜ Nugis esimehele Ilmar Paalile pidulikult üle kutse astuda klubi liikmeks. Raul Vahter lausus oma pidukõnes, et jahindus on jahipiirkondade ülene tegevus ja see ei lõpe ühe jahiseltsi piiriga. Eks aeg anna arutlust, mis kutsest edasi saab.

JÜ Nugis on jahiselts, kuhu kuulub 38 meest. Jahimaid kasutavad 6200 ha. Viimasel jahiaastal kütiti 9 põtra, 70 metssiga, 1 karu, ilvesele ja hundile küttimismahtu ei eraldatud.

Nugis 1
Kontserdi andsid Indrek Kalda (vasakul) ja Paul Kristjan Kalda
JÜ Nugis esimees Ilmar Paal (vasakul) ja juhatuse liige Jüri Selter võtavad kingitusi ja kutse ühineda vastu Rakvere JK juhatuse esimehelt Raul Vahterilt (vasakult teine) ja esimehelt Jaan Villakult(vasakul).
JÜ Nugis esimees Ilmar Paal (vasakul) ja juhatuse liige Jüri Selter võtavad kingitusi ja kutse ühineda vastu Rakvere JK juhatuse esimehelt Raul Vahterilt (vasakult teine) ja esimehelt Jaan Villakult (paremal).
EJSi tegevjuht Tõnis Korts annab JÜ Nugis juhile Ilmar Paalile üle tähtpäeva kingituse.
EJSi tegevjuht Tõnis Korts annab JÜ Nugis juhile Ilmar Paalile üle tähtpäeva kingituse.

20. aastat Jahindusühistut Nugis

NUGISE ALGUS
JÜ NUGIS moodustati 1994. aastal, mil jõustunud uus Jahikorralduse seadus andis õigusliku aluse ja võimaluse iseseisvate uute jahindusorganisatsioonide tekkeks. Kadrina jahimeestest moodustus kümneliikmeline asutajaliikmete grupp eesotsas kahe kange Jaaniga (Jaan Lepik ja Jaan Nurk), kes kahjuks käesolevaks ajaks on mõlemad läinud manalateele. Tõhus asjaajamine ning tugev lobitöö Jaan Lepiku ning Arvi Põldaasa poolt viis ühe esimese iseseisva väikese jahindusorganisatsiooni loomiseni.

Jahindusühistu on ametlikult asutatud 2. septembril 1994. a.

Asutajaliikmed:

 1. Jaan Lepik
 2. Enno Sula
 3. Toomas Talve
 4. Avo Mumm
 5. Koit Lepik
 6. Koit Kerem
 7. Tavo  Uuetalu
 8. Toomas Sihvart
 9. Peedu Ehas
 10. Jaan Nurk

Ühistu tegevus on olnud eelkõige oma liikmetele looduses viibimise ning jahipidamisvõimaluste loomine. Looduses viibimine on kujunenud liikmetele aktiivseks vaba aja veetmise vormiks, millest jahipidamine on ainult üks osa, tegeldakse üsna palju ulukihoolde töödega, õppimise ning koolitamisega, jahilaskmisega, traditsiooniks on saanud osalemine Eesti jahimeeste kokkutulekutel.

Heaks näiteks, et ühistu liikmete näol ei pole tegemist pelgalt metsas püssi paugutavate inimestega, on see, et kolm jahimehest ühistuliiget ei ole pidanud vajalikuks endale relva muretseda ning ka mitmekülgseid loodusetundjaid leidub jahimeeste hulgas rohkesti.

Nugis 20 (Nugis täna):

 • liikmeid 38 (aktiivseid 20)
 • jahimeeste seltskond on kirev – traktoristist vandeadvokaadini, tippjuhist kaadrisõjaväelaseni
 • 3 liikmeline juhatus (Villu Pook, Jüri Selter, Ilmar Paal)
 • jahimaid kokku 6200 ha
 • viimaste aastate keskmine küttimine 8 põtra, 50 metssiga, 20 metskitse, 0,5 karu, kütime ka väikeulukeid ja veelindusid, kui lubatakse, siis kütime ka ilvest, keda on meie jahimaadel palju (kunagine jahikorraldus nägi ette 4 ilvese küttimise aastas), hunt on meie põlduderikkal jahimaal pigem eksikülaline
 • ühistu kinnistul asub „Jahimõis“
 • väljaehitatud söödakohtade võrgustik
 • jahikantslid ja kõrgistmetega kütiliinid
 • omame teisaldatavat lasketiiru lendavate märkide laskmiseks ja laserlasketiiru.
 • Teeme koostööd jahindusorganisatsioonidega ja meie teiste piirkonnas looduses tegutsejatega. Koostöös Neeruti seltsi ja koolidega oleme korraldanud koolitusi ja näitusi.
 • Meid tuntakse ja teatakse nii kodus kui ka kaugemal. Meie tuntuim ja tituleeritum jahilaskur on kindlasti Villu Pook, lisaks on Kadrinas igal tasemel väga arvestatav laskurite seltskond „grand old man“ Tiit Karp ja Ain Vihermets JÜ Uluk II-st.

Ühistu jahirentnikuna on saanud tegutseda tänu paljudele maaomanikele ja toetajatele. Eestimaa maaomandid on väikesed, seepärast tuleb tihti suhelda maaomanikega, et olla kursis nende omandit puudutavate jahinduslike probleemidega.

Täname oma võlausaldajaid-maaomanikke ja toetajaid
ARU GRUPP AS
ARU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
RMK LÄÄNE-VIRUMAA METSKOND
LAEKVERE JAHIMEESTE SELTS
RAKVERE JAHINDUSKLUBI
Perekonnad Tuuna, Sirvel, Hallikmann
Ja paljusid teisi….

Kokkuvõtteks tahaks öelda , et igal asjal on alati kaks poolt , väiksema jahindusühistu plussiks on väikesed rahalised kulud, äraproovitud kindel seltskond ning kui muresid on, siis on need kindlasti väikesed.

Ilmar PaalJAGA