Jahimehi enim puudutavad relvaseaduse muudatused

Käesoleva aasta 1. märtsist jõustuvate relvaseaduse muudatustega on Eesti üle võtnud täies mahus meile kohustuslikud, kolm aastat tagasi Euroopa Komisjonis vastu võetud relvadirektiivi 91/477 täiendused. Jahirelva omanikku puudutavad neist enim järgmised seadusemuudatused: Uudselt liigitatakse relvad seadusest tulenevalt kolme klassi. A-klassi relvade hulka kuulub enamus tsiviilkäibes keelatud relvi aga ka kõrgeima ohtlikkusega tsiviilrelvad, mille seas on … Jätka Jahimehi enim puudutavad relvaseaduse muudatused lugemist