Metssigade küttimine 01.01.2016 seisuga

Metssigade küttimine 01.01.2016 seisuga

3702

Keskkonnaameti andmetel on 01.01.2016 seisuga kütitud 21 427 metssiga, mis on 72% Keskkonnaameti peadirektori poolt jahimeestele määratud küttimismahust. Suur küttimismaht on üks sigade Aafrika katkuga võitlemise meede. Koos surnult leitute ja maetute ning hukatud metssigadega on jahimehed täitnud ligi 80% ettenähtud mahust ‒ loodusest on eemaldatud 22 946 metssiga.   

Küttimismahu on täitnud juba Saaremaa ja seda isegi varuga ‒ 116%. Mahu täitmisele on lähedal ka Hiiumaa (87%) ja Läänemaa (81%). Üheski neist nimetatud maakondadest ei ole sigade Aafrika katku veel leitud, mis kindlasti teeb küttimismahtude täitmise lihtsamaks.

Seevastu piirkondades, kus katk juba sees on, on mahud väiksemad. Üheks teguriks on kindlasti juba toimunud arvukuse vähenemine. Näiteks Võrumaa on täitnud 40% küttimislimiidist, aga kui lisada surnuna leitud ja hukatud metssigade arv, on protsendiks 50. Viljandimaal on see vahe veelgi suurem. Täidetud on 50% küttimismahust, kuid koos loodusest eemaldatud isenditega on täidetud 64% etteantud määrast. Sama lugu on esimese katku nakatunud maakonna ‒ Valgamaaga. Küttimismahust on täidetud 55%, kuid loodusest on eemaldatud 78% etteantud mahust. 

Kõige rohkem surnuna leitud ja maetud metssigu on taudistunud alades Põlvamaal (254), Tartumaal (240) ja Viljandimaal (230). Kokku on surnult leitud ja maetud isendeid 1502. 

SAKi tunnustega metssigu on hukatud 17 korral, enim Ida-Virumaal (10). 

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on jahimehed hästi hakkama saanud. “Praegust seisu võib üldiselt väga heaks nimetada. Küttimisele aitab kaasa mahasadanud lumi ning jahimeestel on veel ligi kaks kuud aega mahte täita!” lisas Korts.

Kui metssigu metsas nii palju ei ole, siis soovitame jahimeestel kohaliku Keskkonnaametiga suhelda. 

Vaata kogu tabelit Keskkonnaameti kodulehelt

Vt ka Keskkonnaameti pressiteade

 

JAGA