Jahimehed on küttinud pea 3500 metssiga

Jahimehed on küttinud pea 3500 metssiga

1341
Foto: Flickr

Jaanuari lõpu seisuga on kütitud Eestis 3447 metssiga. Lisaks on surnult leitud ja maetud 23 metssiga ning SAK tunnustega hukatud 33 metssiga.

Enim on sel jahihooajal kütitud Hiiumaal – 1059 isendit. Saaremaal on aga kütitud 769, Viljandimaal 246, Võrumaal 174, Valgamaal 170, Harjumaal 160, Pärnumaal 146, Järvamaal 139, Tartumaal 131 isendit.

Lisaks on kütitud Põlva- ja Raplamaal 106 isendit, Ida-Virumaal 97, Lääne-Virumaal 57, Läänemaal 49 ja Jõgevamaal 38 metssiga.

Tabel: Keskkonnaamet

Küttimisstruktuur emiste, kultide ja põrsaste vahel on suhteliselt võrdne – kulte 55%, emiseid 45% ja põrsaid 36%.

Sigade Aafrika katku (SAK) leviku piiramise eesmärgil võib jahieeskirja järgi metsseale pidada aasta ringi varitsus- või hiilimis- või ajujahti. Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagentuuri, Keskkonnainspektsiooni ning Veterinaar- ja Toiduametiga.

JAGA