Jahimehed on küttinud 59 hunti

Jahimehed on küttinud 59 hunti

2257
Foto: Carlo Ciulli/Flickr
 title=


Jahimehed on sel aastal küttinud Eestis 59 hunti, nendest seitse eriloa alusel enne jahihooja algust. Küttimismaht on jahihooajaks 65 hunti.

Keskkonnaamet suurendas 4. jaanuaril käskkirjaga küttimismahtu 65 isendini. Eriloa alusel on Läänemaa jahimehed küttinud kaks ja Pärnumaa jahimehed neli hunti ning Saaremaa ühe hundi. 

22. jaanuari seisuga on Pärnumaal kütitud enim hunte (12), kellest neli on kütitud eriloa alusel. Aktiivsemalt on küttinud Raplamaa (10 hunti), Järvamaa (9 hunti) jahimehed. Lisaks on Harjumaalt kütitud seitse, Tartu- ja Läänemaal kuus hunti. Valgamaal on jahimehed küttinud kolm, Lääne-Viru-, Saare- ja Ida-Virumaal kaks hunti.

Tabel: Keskkonnaamet

Hundijahihooaeg lõpeb 28. veebruaril.