Jahimehed on küttinud 44 hunti

Jahimehed on küttinud 44 hunti

1481
Foto: Pixabay

27. veebruari seisuga on jahimehed küttinud Eestis kokku 44 hunti. Keskkonnaamet kehtestas sel jahihooajal küttimismahuks 82 isendit.

Enim on hunte kütitud Raplamaal – 10 isendit. Järvamaal on kütitud 7, Pärnumaal 6, Ida-Virumaal 4, Tartumaal ja Harjumaal 3 isendit.

Jõgevamaal, Põlvamaal, Võrumaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal on kütitud 2 isendit ning Läänemaal 1 isend.

Tabel: Keskkonnaamet

Kahjustuste paremaks ohjamiseks korraldatakse huntide küttimist juba teist aastat suurematel, sageli mitme maakonna piiresse jäävatel ohjamisaladel. Kokku on selliseid alasid üle Eesti 20. Küttimismahtusid korrigeeritakse jahiaja jooksul seireandmete ja kiskjakahjustuste järgi.

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 29. veebruarini.