Jahimehed on küttinud 23 šaakalit

Jahimehed on küttinud 23 šaakalit

1828
Foto: Flickr
 title=


Sel jahiaastal on Lääne- ja Pärnumaa jahimehed kütitud 23 šaakalit. Šaakalijahihooaeg lõppeb sellel nädalal.

Eesti Jahimeeste Seltsi teatel on 26. veebruari seisuga kütitud 19 šaakalit Läänemaal ja 4 Pärnumaal. Valdavalt on šaakaleid kütitud Läänemaal Massu jahiseltsi aladel ning kütitud isenditest on enamik olnud isased.

Tänavu algas šaakalijaht jahieeskirja muudatuse tõttu kaks kuud varem ehk 1. septembrist ja kestab jahiaasta lõpuni ehk 28. veebruarini. Möödunud jahihooajal kütiti kokku 32 šaakalit.

Šaakal on Euroopa Liidu loodusdirektiivi V lisa kaitsealuste liikide hulgas (koos kopra, metsnugise, tuhkru, valgejänesega, hundi ja ilvesega), kellele võib jahti pidada tingimusel, et see ei sea ohtu asurkonna soodsat seisundit. Viimane eeldab asurkonna seisundi jälgimist ehk seiret.

Tabel: Keskkonnaamet