Jahimehed on küttinud 23 hunti

Jahimehed on küttinud 23 hunti

943
Foto: Pixabay

Sel jahihooajal on Eestis kütitud 23 hunti.

4 hunti on seni kütitud Jõgevamaal, Tartumaal ja Võrumaal, 3 hunti kütiti Järva- ja Läänemaal, 2 hunti Harju- ja Põlvamaal ja üks hunt Pärnumaal.

Keskkonnaameti kinnitatud esmane küttimismaht (50 isendit) on väiksem kui eelmisel aastal, kuna hundi arvukus on pisut vähenenud.

Alates 2018. aastast korraldatakse Eestis huntide küttimist mitte enam maakondade piiride vaid ohjamisalade põhiselt, suunamaks küttimissurvet eelkõige kahjustus ja loomakasvatuspiirkondadesse, säästes samal ajal loodusmaastikes elavaid ja kahjusid mittepõhjustavaid hundikarju. Nii on võimalik säilitada hundi asurkonna soodne seisund ja vähemalt piirkonniti tema ökoloogiline funktsioon, hoidudes samal ajal ülemäärastest kahjudest lambakasvatusele.

Tabel: Keskkonnaamet

Sel aastal on Keskkonnaametile teatatud ja registreeritud 109 hundirünnakut kari- ja koduloomadele. Sellel aastal on enim hundirünnakuid toimunud Harju, Järva, Lääne, Lääne-Virumaa, Rapla, Pärnu ja Viljandi maakonnas. Kui mullu murdsid hundid 933 lammast, siis tänavu on see arv hundijahi alguseks 306 lammast ehk kolm korda väiksem. Lisaks on hundid tänavu murdnud 11 veist ja 5 koera.

Novembrist veebruari lõpuni kestva hundijahi eesmärk on ohjata hundi arvukust kiskjakahjustuste vähendamiseks ning ennetamiseks.