Jahimehed on küttinud 14 hunti

Jahimehed on küttinud 14 hunti

2045
Foto: Flickr

Sel jahihooajal on jahimehed küttinud 14 hunti lubatud 61-st.

Raplamaa ohjamisaladel on kütitud üheksa hunti, Pärnumaal kolm hunti ning Ida-Virumaal ja Jõgevamaal üks hunt.

Kui nädala eest oli kütitud vaid neli hunti, siis maha sadanud lumi tegi jäljed nähtavaks ja hõlbustas jahipidamist.

Tabel: Keskkonnaamet

Kahjustuste paremaks ohjamiseks korraldatakse huntide küttimist juba teist aastat suurematel, sageli mitme maakonna piiresse jäävatel ohjamisaladel. Kokku on selliseid alasid üle Eesti 20, neist 16-le on määratud tänavuse hundijahi esmane küttimismaht. Mahtu ei kehtestatud esialgu Ida-Harju, Hiiu, Pärnu-Viljandi ja Põhja-Läänemaa ohjamisaladele, kus kiskajakahjustusi esineb võrreldes varasemate aastatega oluliselt vähem või puudub kindel info hundi pesakondade kohta. Küttimismahtusid korrigeeritakse jahiaja jooksul seireandmete ja kiskjakahjustuste järgi.

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini.

JAGA