Jahimehed on katkule vaatamata küttinud üle 3000 metssea

Jahimehed on katkule vaatamata küttinud üle 3000 metssea

1926
Foto: Flickr

Keskkonnaameti värskest teadaandest selgub, et Eestis on tänavu kütitud 3024 metssiga.

Septembri lõpu seisuga on riigis levivale seakatkule vaatamata kehtestatud küttimislimiidist – 7557 isendit, pea pool täidetud. Lisaks on leitud 199 hukkunud isendit ning 13 seakatku tunnustega hukatud.

Kõige aktiivsemalt on metssigu küttinud Saaremaa, kus on tänavu kütitud kokku 1094 metssiga. Samuti on metssigade küttimiskohustust tublisti täitnud Läänemaa jahimehed, kes on sel aastal küttinud 696 isendit.

Kõige vähem on metssigu kütitud Põlva-, ja Lääne-Virumaal, kus on sigade arvukus seakatku tõttu juba varasemalt väga madalale tasemele langenud.

Seakatku hääbumiseks on seatud Eestis eesmärgiks saavutada 2018. aasta veebruari lõpuks metssigade asustustihedus alla 1,5 isendi 1000 ha kohta igas jahipiirkonnas. Selle eesmärgi täitmiseks tuleb metssigu küttida minimaalselt Keskkonnaagentuuri etteantud mahus, mis käesoleval jahiaastal on vähemalt 7557 isendit.

Tabel: Keskkonnaamet