Jahimehed on hundi küttimismahu peaaegu täitnud

Jahimehed on hundi küttimismahu peaaegu täitnud

1917
Foto: Pixabay
 title=


Jahimehed on 4. veebruari seisuga küttinud 57 hunti. Küttimismahuks määrati selleks jahihooajaks 65 hunti.

Keskkonnaamet määrasi hundi küttimise mahu selleks jahihooajaks kahes osas, esimesena jagati 43 ning seejärel 22 luba. Kuu lõpuni on jahimeestel jäänud küttida kaheksa hunti.

Enim hunte (12) on kütitud Pärnumaal, kus neli isendit kütiti eriloa alusel. Aktiivselt on küttinud Raplamaa (10 hunti), Järvamaa (9 hunti) jahimehed.

Tabel: Keskkonnaamet

Lisaks on väljaspool jahihooaega kütitud eriloa alusel Eestis seitse hunti: Läänemaal kaks, Pärnumaal neli ning Saaremaal üks hunt. Eriloa alusel kütitud isendeid limiidid sisse ei arvestata.