Jahimehed küttisid 4584 metssiga

Jahimehed küttisid 4584 metssiga

1718
Foto: Heinz Bunse/Flickr

Jahimehed küttisid 2019/20 jahihooajal kokku 4584 metssiga ning täitsid 90%-liselt küttimismahu.

Lisaks leiti 27 hukkunud isendit ning hukati 34 SAK tunnustega isendit.

“Veebruarikuus mõneks päevaks maha sadanud lumi kajastus koheselt ka metssigade küttimises ning KAUR-i poolt antud küttimissoovitused suudeti ka osades maakondades ära täita (Saare- ja Põlvamaal),” ütles Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialisti Margo Tannik. “Vabariiklikust küttimiseesmärgist täideti ära 90%, mis keerulisi jahiolusid arvestades on täiesti arvestatav tulemus,” lisas ta.

Tabel: Keskkonnaamet

Enim metssigu (1288) kütiti Hiiumaal. Rohkelt kütiti ka Saaremaal (932 isendit). Viljandimaal kütiti 381, Võrumaal 285, Harjumaal 225, Tartumaal 198, Valgamaal 197, Põlva- ja Pärnumaal 189, Järvamaal 177, Ida-Virumaal 145, Raplamaal 143, Lääne-Virumaal 118, Läänemaal 77 ja Jõgevamaal 40 metssiga.

Küttimisstruktuur jaotus enam-vähem võrdselt – kulte kütiti 53%, emiseid 47%. Kogu küttimissstruktuurist kütiti põrsaid 40%.

JAGA