Jahimehed andsid esialgse sisendi uude ohjamiskavasse

Jahimehed andsid esialgse sisendi uude ohjamiskavasse

872
Vasakult Tõnis Korts, Priit Vahtramäe ja Jaanus Remm. Foto: EJS

17. detsembril toimus EJS-is kohtumine Jaanus Remmiga, kes juhib suurkiskjate uue ohjamiskava koostamist. Kuna on koroonaaeg, siis kohtumisel osalejate arv oli piiratud. Juhatuse poolt osales Priit Vahtramäe, kes oli kodutööna ette valmistanud viimase ohjamiskava analüüsi ja tegevjuht Tõnis Korts.

Jahimeeste poolt käidi kahe ja poole tunni jooksul üle kõik valupunktid, mis täna jahimeestel seoses suurkiskjatega on. Nii Vahtramäe kui Korts soovisid, et jahimehi kaasatakse suurkiskjate arengukava koostamise projekti kogu selle koostamise vältel. Nad kinnitasid, et jahimeestena saame vastutada suurkiskjate eest siis, kui oleme kaasatud ja osaleme ohjamiskava koostamisel. „Täna on meil olemas piisav kompetents, andmebaas ja kogemused, et oma panus protsessi anda,“ ütles Korts.

Kortsu sõnul on äärmiselt oluline, et kavast ei kujuneks ainult kaitsekorralduskava vaid ohjamiskava, mis võrdsetes osades arvestab nii bioloogilisi, majanduslikke kui ka sotsiaalseid aspekte. Ka suurkiskjate sobiva arvu ehk siis kõlvikute mahtuvuse määramisel tuleb arvestada seda, et  suurkiskjate sobivat hulka ei saa määrata vaid bioloogiliste parameetrite alusel, aga tuleb ka arvestada sotsiaalset ja majanduslikku taluvust.

Osapooled rääkisid ka kava ja kogu suurkiskjate ohjamise protsessi läbipaistvusest, mis on oluline mitte ainult jahimeestele vaid kõigile osapooltele. Jahimeeste esindajad avaldasid soovi senisest enam suurkiskjate ohjamist puudutavas töös osaleda.

Veel räägiti koolitusest, vajalikest uuringutest, kiskjate kahjudest ja nende hüvitamisest, murtud jahikoerte hüvitamisest ja paljust muust asjaga seonduvast. Detailsemalt peatuti jahinduse infosüsteemil Jahis, mis juba täna on suurkiskjate ja teiste ulukite ohjamisel suureks abiks. EJSi esindajad tutvustasid infosüsteemi ja uusi arendusi, sh Jahise äppi.

Esmasest kohtumisest valmib kokkuvõte, mis jahimeestele esitatakse ja siis saavad juba juhatuse liikmed oma sisendi protsessi anda.

EJS soovib Janus Remmile jõudu raskes, kuid tänuväärses töös ja loodab, et jahimeeste ettepanekud leiavad ohjamiskavas kajastust ja et oleme protsessi lõpuni kaasatud.