Jahimeeste, metsameeste ja põllumeeste esindusorganisatsioonid kohtusid keskkonnaministriga

Jahimeeste, metsameeste ja põllumeeste esindusorganisatsioonid kohtusid keskkonnaministriga

565
Minister Tõnis Mölder tänas, et tema ettepanekut kuu aja jooksul kohtuda ja läbi rääkida olid osapooled võtnud tõsiselt ja vastavalt ka toimetanud. Foto: EJS

25. mail toimus veebikeskkonnas kohtumine keskkonnaministriga. Osalesid EJS-i, Eesti Erametsaliidu (EEML), põllumajandustootjate, ministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad.

Eelnevalt 24. aprillil toimunud nõupidamisel ministriga arutati jahipiirkondade kasutusõiguse lepingute (KÕL) pikendamise teemat. Kuna erinevatel sihtgruppidel olid eriarvamused, siis palus minister kuu aja jooksul omavahel asju arutada ja lubas mai lõpus küsimusega edasi minna.

Kuu on läbi saanud ja minister soovis kuulata, kuidas on arutelud läinud ja kuhu on jõutud. EJS tegi omapoolse ülevaate. Tulenevalt ministri suunistest läbi rääkida, kutsus jahimeeste katusorganisatsiooni juhatuse vastav töögrupp EEML-i esindajad 10. mail Toosikannu puhkekeskusesse arutelule. Samuti kutsuti kokku maaomanike esindusorganisatsioonide ümarlaua EJS-i büroosse 20. mail. Toosikannu koosoleku teemaks olid EEML-i esitatud kriteeriumid, mis peaksid olema täidetud, et nende esindajad annaksid nõusoleku KÕL-i pikendamisele jahindusnõukogus. Maaomanike esindusorganisatsioonide ja EJS-i ümarlaua teemaks oli samuti KÕL-i pikendamine ja selle tingimused. 

EEML soovis 50% pluss 1 lepingute olemasolu eramaadest ja enda esitatud jahindusnõukogude otsustuskriteeriumidega arvestamist. Põllumajandustootjate esindajad ei soovinud rahalist renti, vaid kokkulepet kahjude ennetamisele ja kui need tekivad, siis hüvitamist.

EJS-i 50% pluss 1 lepingut tingimusega nõus ei olnud, sest selleks on vaja üldkoosoleku mandaati ja see piirang ei vasta seadusele. Seadusest karmimate piirangute kehtestamine ei ole võimalik, isegi kui me selles kokku lepime. Küll aga toetab EJS nii paljude lepingute sõlmimist, kui see on vajalik ja võimalik. Selles, et maaomanikud ja jahimehed hästi läbi saaksid, olid kõik osapooled nõus.

Minister Tõnis Mölder tänas kõiki, et tema ettepanekuga arvestati ja asjad koos läbi arutati. Ministriga kokkusaamisel esitasid osapooled veelkord oma arusaamise KÕL-i pikendamisest. Minister tegi kokkvõtte ja palus selguse mõttes osapooltel oma seisukohad esitada kirjalikult reedeks, 28. maiks ministeeriumisse.

Seejärel võetakse riigi seisukoht ja edastatakse osapooltele. Tõenäoliselt juhtub see üsna pea. EJS-i juhatus vormistab jahimeeste seisukohad ja edastab need tähtajaliselt ministrile.