JAHIMEESTE KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

JAHIMEESTE KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

2927

PDF 

I EESMÄRK

 1. Kokkutuleku traditsioonide jätkamine.
 2. Läbi erinevate võistlusalade propageerida jahinduslikke tegevusi ja oskusi.
 3. Olles eeskujuks kasvatada järelkasvu.
 4. Selgitada kokkutuleku üldkokkuvõttes parimad jahiseltsid, jahiühendused ja virtuaalselt maakonnad.
 5. Läbi paljude üldarvestusse mittekuuluvate võistlusalade anda võimalus kokkutulekulistele meeldivaks ja aktiivseks ajaviitmiseks.
 6. Läbi kõigi kokkutulekuliste koostegemiste tagada Eesti jahimeeste ühtsus.

II AEG JA KOHT

 1. Eesti jahimeeste XXXVI kokkutulek viiakse läbi 8.–10. juulini 2016. a Võhandu puhkekeskuses Võrumaal.

III KORRALDAMINE

 1. Kokkutuleku Korraldajaks on Eesti Jahimeeste Selts koostöös Võrumaa Jahimeeste Seltsi, Võhandu puhkekeskuse ja Kuusk OÜga.
 2. Võistlusalad viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile ja võistlusalade erijuhenditele.
 3. Korraldajal on õigus vastavalt üleskerkinud küsimustele muuta ja täpsustada käesolevat juhendit ja võistlusalade erijuhendeid põhimõttel, et sellest on mõistliku eelnevusega teavitatud kõikide sellele võistlusalale registreerunud võistkondade esindajaid.

IV OSAVÕTJAD

 1. Kokkutuleku üldarvestusse kuuluvatest võistlusaladest võivad osa võtta kõik jahindusorganisatsioonid (jahiseltsid/jahiühendused), kes on eelnevalt läbinud registreerimisprotseduurid ja tasunud vajalikud osavõtumaksud. Üks võistlusala maksab 35 EURi, v.a haavlilaskmine (Ummamuudu Sporting) 50 EURi. 
 2. Jahiühendus käesoleva juhendi tõlgenduses on piirkondlik ühendus (jahindusklubi, liit vms).
 3. Üldarvestusse kuuluvate võistlusalade meeskondades osalevad isikud peavad omama kehtivat Eesti Vabariigi jahitunnistust. See nõue ei laiene laskmisharjutustes alla 18-aastastele isikutele.
 4. Üldarvestusse kuuluvatel meeskondlikel aladel, kus on toimunud eelvõistlus, peab sama koosseis jätkama ka finaali pääsemisel.
 5. Sõltumata sellest, et füüsiline isik võib kuuluda mitmesse jahindusorganisatsiooni, saab ta käesoleva kokkutuleku raames osaleda üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ainult ühe jahindusorganisatsiooni esindajana.
 6. Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel võivad osaleda kõik kokkutulekulised.
 7. Üldarvestusse mittekuuluvatel meeskondlikel võistlusaladel on kokkutulekulised meeskondade koostamisel vabad piirkondlikest ja jahindusorganisatsioonipõhistest printsiipidest.

V ÜLDARVESTUSSE KUULUVAD VÕISTLUSALAD

Kõikide alljärgnevate võistlusalade erijuhendid avalikustatakse EJS-i kodulehel.

 1. Kokandus
 2. Peibutamine
 3. Jahisarv
 4. Taidlus
 5. Viktoriin
 6. Juhid
 7. Haavel (CSP)
 8. Kuul (sile 12 kaliiber)
 9. Kutse-mitmevõistlus
 10. Laager (ainult maakondlik arvestus)

VI ÜLDARVESTUSSE MITTEKUULUVAD VÕISTLUSALAD

Kõikide alljärgnevate võistlusalade erijuhendid avalikustatakse EJS-i kodulehel.

 1. Võrkpall
 2. Ummamuudu köievedu
 3. Laskeharjutus “Jooksvad metsead” (laskesimulaator)
 4. Õhkrelv

VII PROTESTID

 1. Võistkondadel on õigus esitada proteste võistlusala juhendi nõuete rikkumise kohta kirjalikult 1 tunni jooksul peale protestitava võistlusala lõppu staapi. Protesti esitamise õigus on võistkonna esindajal. Protesti esitamisel tasutakse tagatisraha 35 EUR. Protesti mitterahuldamisel tagatisraha ei tagastata.
 2. Protest vaadatakse läbi Korraldaja esindaja(te), kokkutuleku peakohtuniku ja võistlusala peakohtuniku poolt ning tehtud otsus on lõplik.

VIII KOKKUTULEKU ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

 1. Kokkutulekul selgitatakse paremusjärjestus kolmes kategoorias: jahiseltside ja jahiühenduste arvestuses ning virtuaalses maakondade arvestuses, kus auhinnad antakse kahes esimeses arvestuses.
 2. Jahiseltside vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse jahiseltsi poolt üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel saavutatud kohapunktid.
 3. Jahiselts saab osaleda kõigil üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ühe võistkonnaga, va. jahisarve puhumine, kus lubatakse välja panna kaks võistlejat.
 4. Jahiühenduste vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse üldarvestusse kuuluvate võistlusalade kaupa kolm paremat tulemust – ühenduse tulemus ja kaks sellesse ühendusse kuuluvat jahiseltsi või kolme sellesse jahiühendusse kuuluva jahiseltsi kohapunktid.
 5. Kui mõnel üldarvestusse kuuluval võistlusalal osaleb ühest jahiühendusest rohkem kui kolm jahiseltsi, siis ülejäänud hoiavad kohti ja kohapunkte kinni.
 6. Jahiühendus saab osaleda kõigil üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ühe võistkonnaga, va jahisarve puhumine, kus lubatakse välja panna kaks võistlejat.
 7. Virtuaalse maakondade vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse üldarvestusse kuuluvate võistlusalade kaupa kolme parima antud maakonda kuuluva jahiühenduse või – seltsi kohapunktid.
 8. Kui mõnel üldarvestusse kuuluval võistlusalal osaleb ühest maakonnast rohkem kui kolm jahiühendust või -seltsi, siis ülejäänud hoiavad kohti ja kohapunkte kinni.
 9. Võistlusalade kohapunktide jagamise süsteemi avaldab Korraldaja pärast eelregistreerimise lõppu.
 10. Korraldaja lähtub kohapunktide süsteemi väljatöötamisel alljärgnevast:
  1. 10.1 Kõik üldarvestusse kuuluvad võistlusalad on võrdse kaaluga
  2. 10.2 Kõik üldarvestusse kuuluvatel aladel osalenud võistkonnad saavad punkte, va jahisarve puhumine, kus võistkonnale toob punktid parem osaleja ja teine osaleja punkte kinni ei hoia.
  3. 10.3 Kohtade jagamise korral saavad kõik mingit kohtade vahemikku jagama jäänud võistkonnad esimese selle vahemiku kohapunktid.

IX AUTASUSTAMINE

 1. Võistluste võitjate autasustamine toimub jooksvalt pärast vastava võistlusala kokkuvõtete tegemist, terve kokkutuleku vältel. Autasustamiste ajagraafik avaldatakse kokkutuleku kavas.
 2. Autasustamine toimub vastavalt võistlusalade erijuhenditele.
 3. Kui auhinna saaja ei viibi autasustamisel, siis ta tagab selle, et keegi võistkonna esindajatest korraldab auhinna äraviimise.

X REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKSUD

 1. Üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel toimub registreerimine alade kaupa.
 2. Võistkonna registreerimine toimub EJS-i kodulehe kaudu 30. maist 1. juulini.
 3. Registreerimisel määratleb jahiselts oma kuulumise/mittekuulumise jahiühendusse.
 4. Osavõtumaksud on üldarvestusse minevatel võistlusaladel võistlusalapõhised.
 5. Üldarvestusse mittekuuluvatel aladel on osalemine tasuta.
 6. Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel toimub registreerimine vastavalt iga ala erijuhendile.
 7. Kokkutuleku võistlusaladel osalejatele kehtivad kokkutulekul osalemisel kokkutulekulistele kehtestatud osavõtutasud.

XI ÜLDINE

 1. Kõik kokkutulekul ja selle raames toimuvatel võistlustel osalejad kannavad individuaalset vastutust enda tervisliku seisukorra ja ohutusnõuete täitmise eest.
 2. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Korraldaja.
 3. Informatsioon kokkutuleku kohta asub EJS-i koduleheküljel www.ejs.ee ja seda täiendatakse jooksvalt.
 4. Täiendav info:
  korraldaja esindajad Tõnis Korts: tonis.korts@ejs.ee, 51 18 673
  kokkutuleku koordinaator Mati Kivistik mati.kivistik@gmail.com, 52 31 187
  programmijuht Andres Lillemäe andres@ejs.ee, 602 5972
  kokkutuleku peakohtunik Urmo Sitsi urmo@sitsi.ee, tel 566 92 696

 

 

JAGA