Jaanus Põldmaa sai EPKK nõukogu liikmeks

Jaanus Põldmaa sai EPKK nõukogu liikmeks

824
Jaanus Põldmaa. Foto: EJS

Eesti suurim põllumajandus-, toidutööstuste, maa- ning metsamajanduse ettevõtjaid ühendav katusorganisatsioon Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) valis endale 2. juunil järgmiseks kolmeks aastaks uue nõukogu. Nõukogusse sai ka EJS-i juhatuse liige Jaanus Põldmaa.

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul esindab Jaanus Põldmaa juhatuses põllumajandustootjaid ja on hea seisnud selle eest, et suhted jahimeeste ja põllumeeste vahel oleks hästi hoitud. „Jaanuse initsiatiivil on käivitatud ka Jahise maakorraldusmooduli edasiarendamine suunas, et sinna saaks sisse kanda ka põllumassiive. Arendus on juba testimise faasis,“ ütles Puust. „Põllumajandustootjad koos metsakasvatajatega on jahimeestele strateegilised partnerid ning hea läbisaamine ja konstruktiivne koostöö on seega väga olulised. Soovime Jaanusele jõudu ja vastupidamist uues ametis ja loodame, et meie suhted põllumeestega paranevad veelgi,“ lisas Puust.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on Eesti suurim ja mõjukaim põllumajandus-, toidutööstuste, maa- ning metsamajanduse ettevõtjaid ühendav katusorganisatsioon. Koda osaleb aktiivselt põllu- ja maamajanduse jaoks soodsa ettevõtluskliima kujundamisel ning kaitseb liikmete huve nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Koja tegevuse olulisteks alustaladeks on Eesti toidu, põllumajandus- ja metsandussaaduste kvaliteedi tõstmine ning maine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul. Samuti on koda heaks platvormiks põllumeeste, toidutööstuste, metsa- ja maamajandusettevõtjate koostöö ning ühistegevuse arendamiseks. Põllumajandusvaldkonna kutse andjana annab koda oma panuse maamajandusvaldkonna hariduse edendamiseks.