IT komisjon suunab infosüsteemide arengut

IT komisjon suunab infosüsteemide arengut

455
Foto: EJS

28. novembril toimus Eesti Jahimeeste Seltsi IT-komisjoni koosolek. IT-komisjoni eesmärk on suunata jahindusinfosüsteemide arengut.

Eesti Jahimeeste Seltsi IT süsteemide koordinaator Karri Urban tutvustas Jahise kasutamise statistikat, mis andis hea ülevaate loodud võimaluste kasutusse võtmise kohta. Rakenduse kasutajate arv on ületanud 5000 piiri. Eelmisel aastal loodud Jahimaakorraldaja moodulit kasutab tänaseks 310 jahipiirkonda. Käesoleval jahihooajal on väljastatud üle 43 500 jahiloa, sh on elektroonsete jahilubade osakaal 72%. Vaatlustulemusi on sisestatud üle 17 000 korra.

Seejärel vaadati üle tehtud ja lõpetamisel olevad tööd. Aasta lõpus saab Jahimaakorraldaja kasutajatele kättesaadavaks põllumassiivide lisamoodul mis võimaldab hallata põllumassiivide infot ning sõlmida põllumeestega kahju ennetamise lepinguid. Samuti on valmimisel x-tee andmevahetuse teenused andmete edastamiseks Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi ja Relvaregistrisse. Lõpetamisel on ka Jahise äpi jahihalduse funktsionaalsus.

Komisjon alustas 2023. aasta IT tööplaani koostamist. Selleks tutvustati komisjonile laekunud arendussoove. Täna on jätkuvalt olukord, kus soovide nimekiri ületab finantseerimisvõimekuse. Seetõttu on komisjoni üheks ülesandeks määrata tööde järjekord vastavalt prioriteetsusele. Mitmed arendusideed ootavad aga põhjalikumat analüüsimist, et oleks võimalik hinnata nende arenduskulu. Uute funktsionaalsuste lisamisel tuleb arvestada, et mida suuremaks muutub süsteem seda suuremad on ka süsteemi ülevalhoidmise kulu.

Järgmine IT-komisjoni koosolek on planeeritud uue aasta algusesse.