Lepingu sõlmimine VTA ja jahiseltsi vahel (lisatud EJ artikkel)

Lepingu sõlmimine VTA ja jahiseltsi vahel (lisatud EJ artikkel)

8529

VTA jurist Astrid Matsoo kirjutas jahimeeste jaoks hea artikli jahiseltside ning veterinaar- ja toiduameti töölepingute kohta. Loe artiklit SIIT

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) sõlmib töövõtulepingu kõigi soovi avaldanud jahiseltsidega (kaasa arvatud klubid, ühingud vms), kes on kantud äriregistrisse juriidiliste isikutena.

Nimetatud töövõtuleping hõlmab kaht teenust:

  • kütitud ja sigade Aafrika katkule positiivseks osutunud ning hukkununa leitud metssigade kõrvaldamise teenus;
  • üle ühe aasta vanuste metsseaemiste küttimise ja kütitud emise organmaterjali lähimasse veterinaarkeskusesse toimetamise teenus.

 

Lugupeetud EJS liikmed, jahimehed

Eelmise aastaga lõppes Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ja EJSi vaheline leping metssea korjuste matmise osas. Tulenevalt sellest lepingust ootame lepingu partneritelt hiljemalt 10. jaanuariks andmeid detsembrikuu kohta. Riik Veterinaar- ja Toiduameti näol on avaldanud soovi jätkata sama praktikaga. Vastavalt kokkuleppele EJS ja VTA vahel sõlmitakse lepingud 2016. aasta kohta VTA ja jahiseltside vahel otse.

Lisaks korjuste matmisele ja utiliseerimisele on riigi poolt otsustatud maksta raha kütitud emiste eest. Ka emiste küttimise eest maksmise osas on VTA ja EJS kokku leppinud, et 2016. aastaks sõlmitakse lepingud jahindusorganisatsioonidega otse, mitte läbi katusorganisatsiooni (EJS). See on hetkel parim lahendus ja kindlasti ka kasulikum lepingu täitjatele.

VTA poolt on ette valmistatud lepingu projekt, mis ühendab kulude hüvitamist nii korjuste utiliseerimise kui ka emiste küttimise osas.

Jahindusorganisatsioon, kes soovib saada kulude hüvitamist metssigade matmise ja konteinerisse toimetamise ning emiste küttimise osas, saab pöörduda lepingu sõlmimiseks VTA juristi Astrid Matsoo poole telefonidel 605 6879 või 5910 8591 või  e-aadressil astrid.matsoo@vet.agri.ee.

Eesti Jahimeeste Selts ja Veterinaar- ja Toiduamet kutsuvad jahindusorganisatsioone ülesse jätkuvalt tegema head koostööd ja ühendama jõud sigade Aafrika katku tõrjumisel.

Lugupidamisega

Tõnis Korts,  EJS tegevjuht

Olev Kalda, VTA peadirektori asetäitja

NB! Veterinaar- ja Toiduamet kinnitab, et raha saab kõigi kütitud emiste eest (olenemata sellest, kas proov on positiivne või mitte) nõuetekohaselt pakendatud organmaterjali alusel.

JAGA