IN MEMORIAM Ilmar Rootsi!

IN MEMORIAM Ilmar Rootsi!

1718
Foto: EJS

IN MEMORIAM
Ilmar Rootsi
12.05.1937-19.02.2021

19. veebruaril lahkus meie hulgast Eesti tuntumaid jahindusloolasi, ajakirja Eesti Jahimees kauaaegne autor ja toimkonna liige Ilmar Rootsi.

Ilmar Rootsi oli pärit Harjumaalt Padiselt, kuid suurem osa tema elust möödus Tartus, ta oli ka Tartu Jahindusklubi liige. Tegemist oli väga mitmekülgse ja laia silmaringiga inimesega. Noorena oli Ilmar Rootsi aktiivne sportlane, kahekordne Eesti meister kesk- ja pikamaajooksus. 1966. aastal lõpetas ta Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna, töötas treeneri ja metoodikuna, võitis hiljem medaleid veteranide Euroopa meistrivõistlustelt.

Jahimehe ja suure ajaloohuvilisena kujunes Ilmar Rootsist aastate jooksul Eesti jahindusajaloo üks parimaid tundjaid ja uurijaid. Ta avaldas üle saja artikli ajakirjades Eesti Loodus, Eesti Mets, Eesti Jahimees, kirjutades Eesti jahinduse ajaloost ja ulukitest, meie esivanemate uskumustest ja kommetest seoses jahi ning ulukitega. Tema elutööks kujunes aga hundi mineviku ja rahvapärimuste uurimine. Tõuke selleks sai ta 1980. aasta käigust Eesti kirjandusmuuseumisse, mil hakkas uurima meie esivanemate jahipidamise ja ulukite kohta käivat pärandust Jakob Hurda ja Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogudes ja rahvaluule arhiivis. Ilmar Rootsi avastas seal enda jaoks hundi, nähes, kui rikkalikud ja mitmekesised on meie esivanemate hundiga seotud uskumused ja kombed. Uurimistöö tulemusena ilmus 2005. aastal väga põhjalik monograafia „Tuli susi soovikusta“ ja 2011. aastal kaitses Rootsi Tartu ülikoolis doktoritööd „Hunt ja inimene: suhted Eestis XVIII sajandi keskpaigast XIX sajandi lõpuni“. Veel on tema sulest ilmunud raamat „Jaht ja ulukid rahvakultuuris“.

Ilmar Rootsi kuulus ajalehe Jahimees ja sellest välja kasvanud ajakirja Eesti Jahimees toimkonda peaaegu väljaande asutamisest saadik.

2020. aastal autasustas Eesti Jahimeeste Selts Ilmar Rootsit EJS-i kõrgeima autasuga, vapimärgiga „Metsis“.

Mälestame head kaaslast ja kolleegi. Südamlik kaastunne lähedastele.

Eesti Jahimeeste Selts
Eesti Jahimees

JAGA