Huvitav sarvepaar Raplamaalt

Huvitav sarvepaar Raplamaalt

1052
Foto: EJS arhiiv

Raplamaal Päärdu jahiseltsis kütiti Andrus Reiteri poolt tähelepanu väärivate sarvedega põder. Nimelt on sarvepaari vasak sarv (kandja poolt vaates) murdunud ja see on juhtunud suure tõenäosusega ajal, mil põdrapull kandis veel kasvavaid ja arenevaid „verisarvi“.

 Sarvel on näha, et murdekoht on osaliselt kinni kasvanud.

Sarved luustuvad meie tingimustes augustikuus.

Sarvekandja kütiti Tallinn- Pärnu maantee lähedalt, Enge bensiinijaama vastu jäävast metsast. Kütid oletavad, et põdrapulli sarv sai viga maanteel autoga kokkupõrkel. Päärdu jahipiirkonnas on õnnetused suurulukitega igapäevased. Nii näiteks jääb põtru auto alla suurusjärgus pool aastasest põdra küttimismahust. Sellel hooajal on küttimismaht 14 isendit.

Küsisime Põdra- Jürilt ehk meie põdra- uurijalt Jüri Tõnissonilt sarvede vigastuste kohta üldiselt.

Jüri Tõnissoni sõnul kui ilmneb palju vigastatud sarvi, siis on tõenäoliselt suvel olnud toidus midagi puudu ja luustumine keskmisest kehvem. „Taoline vigastuse põhjus võib olla ka individuaalne.“ ütles Tõnisson. „Ja kui selline pull trehvas kokku tugevamaga (autoga nt), siis sarv andis järele, päästes sellega omaniku kõvemast paugust. Nii on koostatud ka autod – paugu vaigistab nina või pära.“ lisas ta.

Tallinn- Pärnu maantee on intensiivse liiklusega sõidutee ja metsloomadel on suur oht jääda mõne liiklusvahendi alla või vigastada saada. Õnneks kõik ulukid ei hukku ja mõned saavad vaid kergemaid vigastusi või pääsevad ehmatusega.

Ilmekas on ka fakt, et mõni aeg enne kõnealuse põdra küttimist jäi auto alla täis elujõus põdrapull (fotol).

Liikluses hukkunud põdrapull. Foto EJS arhiiv

Selliste eripäraste sarvede vääristamine on suure tähtsusega. Loomade sarved annavad meile infot nii tema tervise kohta, päritolu kohta, vahel võib koosmõjus teiste näitajatega hinnata ka looma ligikaudset vanust jpms. EJS talletab infot sarvede kohta vastavas andmebaasis. Kindlasti kannavad sarved ka palju sellist infot, mida me täna veel lugeda ei oska. See on ka põhjus, miks me peame sarvede kohta käiva info süsteemselt talletama. Lisaks on uluki sarvedel alati ka oma lugu rääkida. Nii nagu näiteks meie tänase loo kangelasel. Jahimehe jaoks on sarvedel, olgu siis kütitud või leidsarvedel alati ka oma emotsionaalne väärtus. Nii et täiesti segaduses on need, kes arvavad, et jahimehed väärindavad sarvi pelgalt oma ego upitamiseks. See on ekslik, võhiklik ja asjatundmatu seisukoht. Sarvede väärindamine ja väärtustamine on eelkõige kõrge jahikultuuri tunnus. See näitab austust ja erilist lugupidamist uluki ja jahimehe ning tema tegevuse kohta. Jahimehed järgivad jahinduse hea tava põhimõtet: kütime just nii palju kui vaja ja kõik mis kütime kasutame võimalikult palju ära. Nii on ka sarvedega.

Tõnis Korts

JAGA