Huntide ohjamise keeruline kunst

Huntide ohjamise keeruline kunst

891
Foto: Flickr

Pärast seda, kui keskkonnaamet kehtestas selletalviseks huntide küttimise limiidiks 140 isendit, on keskkonnaagentuuri peaspetsialisti Peep Männilit raske tabada. Jahimehed tahaksid, et sute küttimise lube antaks rohkem, loodusesõbrad soovivad, et lastaks vähem hunte.

Möödunud jahihooajal tohtis Eestis küttida 87 hunti. Nendest kütiti 64 hunti. Keskkonnaamet kehtestas 29. oktoobril hundijahiks küttimismahu, mis sel jahihooajalon 140 isendit. Kas polnuks kindlam alustada ettevaatlikumalt ja anda vajaduse korral lisalube, küsib Postimees.

Keskkonnaagentuur tegi tõepoolest keskkonnaametile sellise ettepaneku. Varasematel aastatel oleme esmase küttimisarvu andnud ettevaatlikumalt ja hiljem oleme vajaduse korral teinud ettepanekuid anda lisalube, et arvukus n-ö planeeritud vahemikku viia. See vahemik on ette antud suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavaga määratud ning selleks on 15–25 pesakonda, ehk keskmiselt 20 pesakonda. Märkusena olgu öeldud, et 20 hundi pesakonda tähendaks, et hundi koguarvukus sügisel jahihooaja-eelselt oleks umbes 200. Viimastel aastatel on pesakondi olnud üle selle keskmise – eelmisel aastal oli näiteks meie teada 25, ja see on piiripealne arv.

Loe lähemalt Postimehest.