Huntide ja ilveste küttimine 11.01 seisuga

Huntide ja ilveste küttimine 11.01 seisuga

5016
Hunt 

Keskkonnaameti andmetel kütiti nädala jooksul 13 hunti ja anti 22 lisaluba, seega hundijahihooajal võib küttida 97 hunti, millest 39 on realiseeritud (40%). 

Hiiumaa sai juurde 4 luba ja nädalaga on kütitud 2 hunti. Järvamaa sai pooled load juurde (6), mis teeb Järvamaa küttimismahuks 12 hunti. Nädalaga on kütitud 1 hunt ehk kokku maakonnas 4.

Eelmiseks nädalaks oli Läänemaal limiit täidetud (4 hunti kütitud), sellel nädalal anti neile 6 luba juurde. Tänaseks on Läänemaal kümnest loast viis realiseeritud. 

Eelmise nädala seisuga oli ka Põlvamaa limiit täidetud. Sellel nädalal said nad 3 luba juurde, millest kõik on veel realiseerimata.

Pärnumaale anti 3 luba juurde. Tänase seisuga on kütitud 10st 4 hunti. 

Raplamaa lube juurde ei saanud, kuid nädalaga kütiti 3 hunti. 

Saaremaale hetkel lube juurde ei antud, kuid nädalaga kütiti üks hunt, see tähendab seda, et alla poole (4 hunti) on veel küttida.

Ida-Virumaale ühtegi luba ei väljastatud.  

Maakond Limiit Kütitud 
Harju 8 1
Hiiu 9 5
Jõgeva 2  
Järva 12 4
Lääne 10 5
Lääne-Viru 2  
Põlva 5 2
Pärnu  10 4
Rapla 8 5
Saare 10 6
Tartu  4 1
Valga 2
Viljandi 6 3
Võru 3  
Võru-Valga eripiirkond 6 2
Kokku 97 39
Ilves

Keskkonnaameti andmetel kütiti nädala jooksul 8 ilvest. Kui eelmiseks nädalaks oli kütitud 2 ilvest e 11% limiidist, siis nüüdseks on ilvese jahihooajal kütitud 10 ilvest 18st ehk 56%. Limiidi on täitnud juba kaks maakonda: Harjumaa (3) ja Jõgevamaa (3). 

Sellel jahihooajal jagati ilvese küttimisload ära seitsme maakonna vahel: Harju-, Ida-Viru-, Jõgeva-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu- ja Raplamaa. 

Maakond Limiit Kütitud
Harju 3  3
Ida-Viru 2  1
Jõgeva 3  3
Lääne-Viru 3  1
Põlva 2  
Pärnu 3  1
Rapla 2  1
Kokku 18  10

JAGA