Hunte on arvatust kaks korda rohkem

Hunte on arvatust kaks korda rohkem

2371
Foto: Flickr

Äsja lõppenud jahihooaja järel on ulukiseirajate arvates meil pisut üle 100 hundi, jahimeeste hinnangul on neid aga kaks korda rohkem. Kui palju on täpselt meie metsades hunte, seda ei tea keegi.

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi asetäitja ja riikliku suurkiskjate töörühma liikme Andres Lillemäe sõnul on meie metsades vähemalt 200 hunti. „Juba jahihooaja alguses tundus jahimeestele, et huntide arvukus on ulukiseire poolt alla hinnatud,“ selgitas Lillemäe. „Selleks, et seda väidet kontrollida, viisime jaanuaris ja veebruaris läbi üle-eestilise arvukuse hindamise,“ ütles Lillemäe „Tulemused saime kätte märtsi alguseks ja tänaseks on need põhjalikult analüüsitud ja korrigeeritud. Hindamisel saime pisut üle 200 hundi, mis ületab ulukiseirajate hinnangut kaks korda,“ lisas Lillemäe.

Jahimeeste hinnangul võisid arvukuse hindamise vead tulla sellest, et seda tehti enne lumekatte saabumist, mil ongi raske ulukeid täpselt lugeda. Nüüd, kus kogu riiki katab lumekate, on jälgede järgi huntide arvu kergem kindlaks teha.  

Läänemaa hundijahi koordinaatori ja jahindusnõukogu liikme Hugo Petersoni arvates on Läänemaal huntide arvukus olnud tunduvalt suurem ulukiseire poolt pakutust. Sellele juhtis ta tähelepanu juba lumikatte tekkimisel. „Ulukiseirele hundiarvukuse deklareerimisel lähtusin konkreetsetest jälgedest kindlates piirkondades,“ selgitas Peterson. „Suure asustustiheduse tõenduseks on fakt, et Läänemaal kütiti ca 100 000 hektarilt 20 hunti,“ ütles Peterson ja lisas, et „kurb on tõdeda, et ulukiseire ei usalda täna üldse jahimehi ja meie kogemust“. „See ei tohiks nii olla ja tulemuseks ongi tänased probleemid,“ väitis Peterson.

Eesti Jahimeeste Selts on valinud 2018. aasta teemaks „Jahindus on looduskaitse“, millega juhitakse ühiskonna tähelepanu kaasaegsele jahindusele ja uutele väljakutsetele. EJS peab adekvaatset ulukite arvukuse hindamist üheks oluliseks teaduspõhise jahinduse alustalaks.