Hundijahiks anti välja kaheksa eriluba

Hundijahiks anti välja kaheksa eriluba

2532
Foto: Mark Kent/Flickr
 title=


Keskkonnaamet väljastas tekitatud kahjustuse vältimiseks hundijahiks kaheksa eriluba.

Küttimismaht kehtestati Harju, Järva ja Rapla maakonnas. Harju ohjamisalal võib küttida neli, Ida-Harjus kolm isendit ning Rapla ohjamisalal ühe isendi.

Harju, Ida-Harju ja Järva ohjamisaladel jäi jahihooajal küttimata vastavalt 4, 3 ja 1 isendit. Nendes piirkondades on jätkunud huntide tekitatud kahjustused – aasta algusest alates on kokku 11 korral murtud 13 ja haavatud 5 lammast. Lisaks on murtud selles piirkonnas 2 koera.

Seoses korduvate huntide rünnakutega kariloomadele on piirkonna karjakasvatajad edastanud Keskkonnaametile taotlused hundi küttimislubade väljastamiseks väljaspool jahiaega. Arvestades hundi tekitatud kahjustusi Harju-, Järva-, ja Raplamaal, peab Keskkonnaamet edasiste kahjustuste vältimiseks põhjendatuks loa andmist väljaspool jahiaega.

Huntide küttimiseks on lubatud pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades. Küttimisluba kehtib märtsi lõpuni.