Hundiarvukuse järsk kasv sunnib Prantsusmaal küttimismahtusid suurendama

Hundiarvukuse järsk kasv sunnib Prantsusmaal küttimismahtusid suurendama

1267
Foto: Flickr

Prantsusmaal on viimastel aastatel hundiarvukus järsult kasvanud ning tõusutrendi ennustatakse ka tulevikuks. See survestab valitsust küttimismahtu suurendama ning muutma uluki ohjamiskava.

Prantsusmaa jahi- ja eluslooduse agentuuri ONCFS sõnul näitas talvel tehtud ulukiarvukuse seire, et seal elutseb ligikaudu 470‒580 täiskasvanud hunti. Uuringu tulemus näitas eelmise aasta talvega võrreldes 23% tõusu. Tollal oli seire andmetel riigis u 430 hunti, kirjutab Prantsuse ajaleht The Local.

Lisaks uurisid nad huntide mõju põllumeestele ja karjakasvatajatele ning tegid vastuseisust ilmeka videoreportaaži, mis on tänaseks küll saidilt maha võetud. Videos oli ka näha, kus Lõuna-Prantsusmaal Toulouse´i linnas protestisid põllumehed hundi ja karu suurenenud arvukuse ja selle ebaefektiivse haldamise vastu. Protestijad olid kaasa võtnud ka lambad ning kiskjate kuritöö ilmestamiseks võõbanud tänavad veripunaseks.

Prantsusmaal on hundi populatsioon välja  surnud 1930ndatel, kuid nad taasasustati järk-järgult 1990ndatel, mil huntide levikuala laienes Alpi mäestikust ülejäänud Itaaliasse. Praegu on kiskjaid näha siiski enamasti Alpides ning teistel mägialadel Prantsusmaa kagu- ja keskosas, kus on ka hundikarjade arv enim suurenenud.

Ulukiarvukuse suurenemine on ärritanud prantslastest põllumehi. Vaatamata riigimeetmetele kiskjakahjusid piirata ja põllumeestele hüvitisi maksta, on siiski lammaste- ja veisekarjadesse murdmiste arv suurenenud. Eelmisel aastal tuvastati nt 3674 hundirünnakut, mille tagajärjel suri 12 500 looma, kellest enamik olid lambad.

2018. aastal vastu võetud hundi ohjamiskava järgi soovitakse säilitada võimalikult palju hundi püsielupaiku, nii et ulukiarvukus püsiks vähemalt 500 ringis. See on hetkel künnis, mille kaudu välditaks hundi väljasuremise ohtu 100 aasta jooksul. Selline hundi populatsiooni seis loodetakse saavutata 2023. aastaks.

Ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron on selle aasta märtsis tõdenud, et hundi populatsiooni kiire kasvuprognoosi tõttu tuleks igal aastal küttida 17‒19% hundipopulatsioonist. Kagu-Prantsusmaa Rhone´i departemangu valitsus kavatseb ka sel aastal küttimismahtu tõsta 53-ni, seni on kütitud juba 38 hunti.

Põllumajandusministri Didier Guillaume sõnul aga ollakse nüüd riigis arvamusel, et hunt ei ole väljasuremisohus ning see on hea näitaja bioloogilise mitmekesisuse seisukohast. Samas tõdes ta, et hundi saakloomade suurenenud arvu osas tuleb midagi ette võtta ja põllumehi täielikult toetada.