FACE volikogul valiti uus liige ning arutleti valukohtade ja uuenduste üle

FACE volikogul valiti uus liige ning arutleti valukohtade ja uuenduste üle

1926

Eile, 7. septembril toimus Brüsselis FACE liikmete volikogu, kus arutati FACE strateegiate, eelarve, liikmelisuse jm aktuaalsete teemade üle.

Volikogu avas ja juhtis FACE president Michl Ebner. Koosolekul vaadati üle eelmise volikogu otsused ning tegevuskava. Lisaks esitati liikmeks uus finantsjuhataja, kelleks valiti ühehäälselt Volker Mallison.

Seejärel esitas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaeluarenduse osakonna juhataja Phil Hogan ülevaate Euroopa Komisjonides toimuvatest arengutest ning maaomanike ja jahimeeste koostööst.

Samuti tegi Ebner ülevaate FACEs hetkel toimuvast olukorrast. Nimelt oli Prantsusmaa, FACE ühe suurema liikmelisusega delegatsioone, teadmata põhjusel keeldunud volikogus osalemast ega ole nõus tasuma FACE suurenenud liikmemaksu. Volikogu pidas selle üle pika ja tulise arutelu maha ning otsustati, et Prantsusmaa liikmelisuse edaspidise saatuse otsustamine lükatakse järgmisesse volikokku.

FACE peasekretär Ludwig Willnegger kõneles organisatsioonis toimuvatest uuendustest. Lisaks tegi ülevaate sellest kuidas FACE sai uue büroo, rääkis kommunikatsiooni ja meedia strateegiatest, ulukihoolega seotud probleemide käsitlemisest, toimunud üritustest jms. Samas kinnitati ka järgmise aasta tegevuskava.

Europarlamendi liige ja jahinduse intergrupi juht Karl-Heinz Florenz tegi ülevaate hanejahist ja sellega seonduvatest probleemidest ja küsimustest. Ettekande lõpus tänas kõiki FACE liikmeid koostöö eest.

Järgmisena tehti ülevaate möödunud aasta kuludest ja tuludest ning arutleti tänavuse eelarve kasutuse ning järgmise aasta eelarve üle. FACE otsustas võtta vastu kahe protsendilise liikmemaksu tõusu kõikide liikmete seas.

Volikogule oli kutsutud ka Ameerikas resideeruv jahiklubi Safari Club International (SCI), kes tutvustas oma organisatsiooni väärtusi ja tegevusi. Pärast esitlust kutsuti volikogu hääletusele, mille tulemusena võeti SCI FACE liikmeks.

Veel räägiti põllumajanduse 2020 aasta tegevuskavast ning põgus ülevaade tehti lindude ja nende elupaikade direktiivist, FACE korraldatud ränd- ja veelindude uuringust ning sigade Aafrika katkust. Viimase puhul toodi näiteks Baltikum ning sealjuures kiideti Eestit efektiivse tegutsemise eest seakatku tõrjel. Samuti näidati ka EJSi ja VTA koostöös valminud seakatku bioohutuse infoplakatit.

Volikogu lõpuks kinnitati päevakord ning teavitati järgmisest FACE volikogust, mis toimub novembris Brüsselis.