FACE pidas seakatku töögrupi koosolekut

FACE pidas seakatku töögrupi koosolekut

625
Eestit esindasid EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja pressiesindaja Andra Hamburg. Foto: EJS

14. septembril toimus veebipõhine Euroopa jahimeeste katuseorganisatsiooni FACE sigade Aafrika katku (SAK) töögrupi koosolek, kus osales üle 20 liikme. Eestit esindasid EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja pressiesindaja Andra Hamburg.

Koosolekul andis ülevaate seakatku juhtumist Saksamaa jahimeeste liidu esindaja Ansgar Aundrup. Tema sõnul leiti riigis esimene seakatkuga nakatunud metssiga 10. septembril kohast, mis oli 6 km Saksa-Poola riigipiirist ning isend leiti maisipõllu lähedalt. Katku leiukoht on u 15 km raadiuses läbi otsitud, kuid rohkem pole korjuseid leitud. Kolme kilomeetri raadiuses on pandud tara ja seda on plaanis laiendada.

Ansgari sõnul on plaanis ka intensiivistada rümpade otsingut, kuid jahipidamine on hetkel sealsetel aladel keelatud. Otsingusse tahetakse kaasata ka politseid ja neid on seetõttu kavas ka välja õpetada. Riskipiirkonnas on kehtestatud kindlad reeglid, kuid ranget liikumispiirangut hetkel Ansgari sõnul pole. Koostöö jahimeeste ja veterinaaride vahel on hetkel olnud väga tõhus. Jahimeestele antakse ka kompensatsiooni rümpade leidmise ja testide saatmise eest.

Tšehhi ja Poola jahiseltside esindajad andsid nõuandeid milliseid meetmeid kasutada SAKi vastu võitlemisel. EJS tegi ka ülevaate hiljutisest seakatku juhtumist Eestis.

FACE tegevjuhi David Scallan tegi ettepaneku, et koostada liikmete seas uuring selle kohta, milliseid meetmeid on SAKi puhul riigiti kasutatud. Ühiselt koos Saksa jahimeeste liiduga plaanitakse teha ka pressiteade seakatku osas.

FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU – http://www.face.eu) ehk Euroopa Liidu jahindusorganisatsioone ühendava assotsiatsiooni liige. FACE on organisatsioon, mis liidab 7 miljonit jahimeest ja mille tööülesanded on seotud avalike suhetega, jahindusalase seadusandlusega Europarlamendis ja Euroopa Komisjonis.