FACE kommunikatsiooni töögrupi koosolek

FACE kommunikatsiooni töögrupi koosolek

2295
Foto: kommunikatsiooni töögrupi koosolek. Vasakult esimene David Scallan, FACE peasekretär ja vasakult teine Christopher Graffius, kommunikatsiooni töögrupi juht.
 title=


2. oktoobril toimus Brüsselis Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE kommunikatsiooni töögrupi koosolek. Eesti esindajana osales selles EJSi tegevjuht Tõnis Korts.

Töögrupp keskendus kahele põhiteemale: Euroopa noorte kaasamine jahindusse ja FACE bioloogilise mitmekesisuse manifest. Liikmesriigid tegid ülevaate oma riigis toimuvast ja esitlesid edukaid projekte, andsid ülevaate probleemidest. Euroopa riikides on situatsioonid noorte osas erinevad. Reeglina Euroopa jahimeeste keskmine vanus tõuseb. Aga näiteks Saksamaal, Hollandis ja Austrias lisandub noori hulgaliselt. Teemal, kuidas kaasata enam noori jahindusse toimusid arutelud.  Erinevate riikide praktikate põhjal tehakse liikmete katusorganisatsioonidele ettepanekud edasiseks tegevuseks. Eesti poolt tutvustas tegevjuht sellel suvel Läänemaal toimunud noorte jahinduslaagrit, Kehra gümnaasiumis läbiviidud jahinduslikku õppeprogrammi ja “Märka ulukit” projekti.

Teise teemana räägiti jahindusest kui looduskaitsest. FACEl on koostatud bioloogilise mitmekesisuse manifest, kus on kirjas Euroopa jahimeeste seisukohad. Räägiti elupaikade kadumisest ja kahjustamisest, kui ühest olulisest mõjutegurist, mis bioloogilist mitmekesisust kahjustab.  Puudutati ka ühtset põllumajanduse poliitikat, linnujahti ja suurkiskjaid. Kõiki neid teemasid käsitleti kommunikatsiooni seisukohalt.

Kokkuvõttes tõdeti, et jahimeestel on vaja oluliselt parandada kommunikatsioonialast koostööd nii siseriiklikul kui ka Euroopa tasandil. Riike, kus jahinduse mainega on halvasti, iseloomustab nõrk või olematu kommunikatsioonialane tegevus. Oma maine eest peavad hoolitsema eelkõige jahindusorganisatsioonid ise.

Töögrupp leppis kokku edasistes tegevustes ja infovahetuses. FACE juures töötab jahinduslik kommunikatsioonispetsialistide list, kus lisaks informatsioonile jagatakse ka parimaid praktikaid.

EJSi osaleja osavõttu töögrupi koosolekust aitas finantseerida Keskkonnainvesteeringute keskus, mille eest suur tänu!   

EJS

 

 

 

 
JAGA