Europarlamendis moodustati jahinduse intergrupp

Europarlamendis moodustati jahinduse intergrupp

976
Pilt on illustreeriv. Foto: EJS

Üle 130 Euroopa Parlamendi (EP) liikme toetasid otsust taasmoodustada intergrupp ”Bioloogiline mitmekesisus, jahipidamine ja maaelu”.

Europarlamendi esimeeste konverentsil kiideti heaks EP intergrupi liikmed. Intergrupi moodustamine annab EP liikmetele tugeva poliitilise sõnumi toetada Euroopa maapiirkondade tegevusi, et säiliks bioloogiline mitmekesisus.

Intergrupp ”Bioloogiline mitmekesisus, jahipidamine ja maaelu” on aktiivne huvirühm, mis moodustati esmalt 1985. aastal. Intergrupis peetakse valitsuse, Euroopa Komisjoni jt ekspertidega arutelusid eesmärgiga toetada maaelu olulist rolli ning tõsta jahinduse ja maaelu sotsiaalmajanduslikku tähtsust.  

Euroopa Parlamendi liikmel Alvaro Amarol oli võtmeroll huvirühma taasloomisel. ”Intergrupi loomine on selge märk bioloogilise mitmekesisuse, jahipidamise ja Euroopa maaelu toetamisest. Intergrupp katsub põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse ja jahinduse häid tavasid praktiseerides leida bioloogilise mitmekesisuse säilitamise väljakutsetele lahendusi. Need tegevused peaksid rahvusvahelisel tasandil olema kesksel kohal,” selgitas ta.

Euroopa jahindusorganisatsiooni FACE tegevjuhi David Scallani sõnul on jahimeestel jt maaelanikel eduka keskkonnapoliitika rakendamisel võtmetähtsus. „Jätkusuutlik maakasutus ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on tähtsal kohal Euroopa Liidus, eriti maaomanike ja -majandajate ning jahimeeste seas. Intergrupp tegutseb ka edaspidi strateegilise platvormina, et bioloogilist mitmekesisust ja Euroopa maapiirkondade tegevusi säilitada,” selgitas ta.

Intergrupp „Bioloogiline mitmekesisus, jahipidamine ja maaelu” on alates selle algusest, 1985. aastast teinud koostööd FACEga. 2004. aastal liitus intergrupi tööga ka Euroopa maaomanike organisatsiooni ELO.