Euroopa Komisjoni tegutsemine pliimoona keelustamisel oli õigusvastane

Euroopa Komisjoni tegutsemine pliimoona keelustamisel oli õigusvastane

1023
Foto: FACE

Eelmisel aastal väljendasid mitmed poliitikud muret selle pärast, kuidas Euroopa Komisjon REACH määruse alusel pliimoona keelustamist märgaladel käsitles. Väideti, et Euroopa Komisjoni looduskaitseüksus rikkus eeskirju, julgustades ekspertrühma riiklikke esindajaid aktiivselt hääletusel osalema, et tagada positiivne hääletus ettepaneku üle.

See oli tõsine süüdistus haldusomavoli osas, mis mõjutab miljoneid kodanikke Euroopa liidus, aga ka liikmesriikide ja institutsioonide osas, mis põhineb demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõttel.

Paljud Euroopa Parlamendi liikmed väljendasid selles osas muret, kuid komisjon eitas vääriti käitumist. Pärast kaebust Euroopa ombundsmanile on tulemus selge.

Ombudsman leiab, et komisjoni taotlus läks üle piiri sellest, mis on asjakohane komisjoni õigustatud huvi edendamiseks, kui komisjon palus selgesõnaliselt NADEGi liikmetel pöörduda riiklike ametnike poole, et toetada komisjoni määruse eelnõu positiivset hääletamist. Vastavalt eeskirjadele on nende ülesanne anda komisjonile nõu ja teadmisi. Nende roll ei laiene komitee hääletuse mõjutamisele.

Ombudsman märkis veel, et selline ekspertrühm ei ole komisjoni jaoks sobiv sellise taotluse esitamiseks nagu esitati NADEGi liikmetele ja lisas, et komisjoni taotlus NADEGi liikmetele ei olnud antud juhul asjakohane.

FACE presidendi Torbjörn Larssoni sõnul on Euroopa liidu demokraatia miljoneid Euroopa kodanikke alt vedanud. ”Komisjon rikkus toimiku menetlusreegleid ja nõuetekohast tava, mis puudutab miljoneid kodanikke. Nii tõsiste haldusomavoli väidete esitamisele reageerisid küll Europarlamendi liikmed, kuid nad peavad tulevikus olema palju tugevamad,” sõnas Larsson. Larsson loodab, et sellest ombudsmanni otsust vaadatakse kriitilise pilguga läbi ning õpitakse sellest.