Euroopa Komisjon korraldab suurkiskjate teemalise konverentsi

Euroopa Komisjon korraldab suurkiskjate teemalise konverentsi

562

Euroopa Komisjoni intergrupp ”Bioloogiline mitmekesisus, jahipidamine ja maaelu” korraldab koos FACEga veebipõhise konverentsi ”Kooseksisteerimine suurkiskjatega: järgmised sammud kaitsmisel ja majandamisel”.

Konverentsil arutatakse järgmisi samme suurkiskjate EL-i poliitilises raamistikus ning sellega seotud probleeme ja lahendusi kooseksisteerimise parandamiseks. Viidates hiljuti avaldatud loodusseisundi 2020 aruandele, on oluline leida toimivaid lahendusi inimhuvide ja suurkiskjate vastuolude leevendamiseks, mis oleks kooskõlas EL-i õigusraamistikuga.

Paljud huvirühmad ootavad komisjoni muudetud suuniseid range kaitse kohta, et paremini mõista, kuidas kaitse- ja majandamisprioriteete saab õigesti rakendada, et saavutada Euroopas tihedalt asustatud ja multifunktsionaalsel maastikul suurkiskjatega pikaajaline kooseksisteerimine.

Konverentsil arutatakse järgmisi küsimusi:

  • Millised suurkiskja liigid ja populatsioonid vajavad liikmesriikide viimaste aruannete põhjal suuremaid kaitsealaseid jõupingutusi?
  • Milline on sobiv skaala soodsa kaitseseisundi saavutamiseks?
  • Kuidas hinnata suurkiskjate soodsat kaitsestaatust nende looduslikus levilas?
  • Kuidas saab ebasoodsa kaitsestaatusega populatsioonides erandeid teha: mida ütleb hiljutine kohtupraktika?
  • Kuidas toime tulla üksikute ”julgete” suurkiskjatega?
  • Soodsad võrdlusväärtused ja kaitseseisundi hinnangud populatsiooni tasandil: kas tee edasi?

Konverentsil kõnelevad intergrupi esimees Alvaro Amaro, intergrupi asepresident Juan Ignacio Zoido ja Elsi Katainen, intergupi liige Herbert Dorfmann, looduskaitsja Nicola Notaro, Norra instituudi loodusuurija John Linnell ja Varssavi ülikooli professor Henryk Okarma.

Konverentsile saab registreeruda SIIN.