Euroopa Komisjon auditeerib Eestis seakatkualast tegevust

Euroopa Komisjon auditeerib Eestis seakatkualast tegevust

2407

19. novembril algas Eestis sigade Aafrika katku (SAK) audit, mida viivad läbi Euroopa Komisjoni esindajad Jim Ross ja Asier Pagazaurtundua Beti ning rahvusvaheline ekspert Martin Chudy Slovakkiast. Auditi avakoosolekul osalesid ka EJS-i tegevjuht Tõnis Korts koos asetäitja Andres Lillemäega.

Koosoleku juhatasid sisse VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda ja audiitorite poolt Jim Ross. Esimese ettekande tegi Anne-Ly Veetamm, VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist. Ta andis ülevaate seakasvatuse õiguslikust regulatsioonist, loomade identifitseerimisest ja teavitamisest, teatamiskohustusest jms. Veetamme sõnul oli enne SAKi riigis umbes 900 sigalat, nüüd 157 ja kõigis neis ei pruugigi sigasid olla, mis näitab SAKi olulist mõju Eesti seakasvatusele.

Euroopa audiitorid jahimehi küsitlemas. Fotod EJS
Euroopa audiitorid Jim Ross (paremal), Asier Pagazaurtundua Beti (keskel) ja rahvusvaheline ekspert Martin Chudy (vasakul) Slovakkiast jahimehi küsitlemas. Foto EJS

Edasi tegi ettekande Helen Prommik VTAst. Tema rääkis metssigade majandamisest seoses SAKiga. Selles ettekandes kirjeldati  EJSi koostööd Keskkonnaametiga, VTAga jt riigiasutustega.

Seejärel toimus küsimustele vastamine. Jahimeeste käest uuriti, kuidas toimub kütitud metssigade käitlemine ja säilitamine. Samuti oldi huvitatud metssigade peibutussööda kohtadest. Keskkonnainspektsiooni esindaja selgituste kohaselt kontrolliti eelmisel hooajal 15% söödakohtadest. Jahimeeste käest uuriti ka kui palju käib Eestis välisjahimehi.

Avakoosoleku lõpuettekanne tuli läbi Skype´i Tartust. Labori esindaja Triin Tedersoo tegi ülevaate Tartu labori tegemistest SAKi osas. Ka talle esitasid audiitorid küsimusi SAKi proovide käitlemise kohta.

Auditeerimine toimub kogu nädala 19.-23. novembrini. Pärast avakoosolekut toimuvad piirkondade külastused, minnakse Läänemaale, Viljandimaale ja Lääne-Virumaale. Külastatakse ja kontrollitakse ka jahimehi. Tegevust koordineerib VTA. Kuu aega pärast auditi lõppu valmib aruanne. Eelmine Euroopa Komisjoni audit toimus 2 aastat tagasi, ka siis osales selles EJS.