Ettepanek hundi ja ilvese küttimise korraldamiseks 2015. aastal.

Ettepanek hundi ja ilvese küttimise korraldamiseks 2015. aastal.

3619

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku sellel jahihooajal küttida 74 hunti ja 18 ilvest. Põhjendused ja täpsem info on leitav Peep Männili ja Marko Kübarsepa koostatud Ettepanek hundi ja ilvese küttimise korraldamiseks 2015. aastal.”

Hundi küttimine

Küttimislimiidi esimese osa suuruseks pakutakse esimeses osas 74 isendit (täpsem graafik on toodud üleval pool mainitud failis). Küttimisettepaneku koostamisest (12.10.2015) kuni oktoobri lõpuni Keskkonnaameti erilubadega kütitud isendite arv lahutatakse tabelis toodud kvoodist maha.

Maakond Limiit
Harju 8
Hiiu 4
Ida-Viru 0
Jõgeva 2
Järva 1 3
Järva 2 3
Lääne 4
Lääne-Viru 2
Põlva 2
Pärnu 1 3
Pärnu 2 0
Pärnu 3 4
Rapla 8
Saare 10
Tartu 1 2
Tartu 2 2
Valga 2
Viljandi 1 6
Viljandi 2 0
Võru 3
Võru-Valga eripiirkond 6
Kokku 74

Ilvese küttimine

Maakond Limiit
Harju 3
Hiiu 0
Ida-Viru 2
Jõgeva 3
Järva 0
Lääne 0
Lääne-Viru 3
Põlva 2
Pärnu 3
Rapla 2
Saare 0
Tartu 0
Valga 0
Viljandi 0
Võru 0
Kokku 18

JAGA