Esmakäitlejate registri andmed tuleb enne taotluse esitamist korda teha

Esmakäitlejate registri andmed tuleb enne taotluse esitamist korda teha

2233
Foto: EJS

VTAst tuli palve edastada kõigile jahindusorganisatsioonidele järgmine teave:

Kuna üheks planeeritava ulukite käitlemiskohtade investeeringutoetuse tingimuseks on, et toetuse taotleja peab olema registreeritud riigi toidu- ja söödakäitlejate registris, palume kõikidel jahiseltsidel kontrollida, kas registrisse kantud andmed on korrektsed – eriti oluline on, et veerus nimega aadress (NB! mitte ajada sassi veeruga käitleja aadress) oleks selle koha andmed, kuhu investeering tehakse ja millele toetust taotletakse. Andmeid saab vaadata avalikust päringust ilma sisse logimata SIIT.

Tegevusvaldkonna järgi otsides tuleb valida kütitud ulukite esmatootmine. Hetkel on registreeritud 261 käitlejat.

Kui selle koha aadress, kuhu investeeringut taotletakse, on vale ja investeeringut taotletakse hoopis mõne teise koha aadressil, tuleb esitada läbi kliendiportaali vale käitlemiskoha lõpetamise taotlus ja uue käitlemiskoha alustamise taotlus.

Link kliendiportaalile asub SIIN

PRIA veebilehel oleva info kohaselt algab taotluste eeltäitmine 15.07.2020.

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Registriga seotud küsimustes urmas.niklus@vet.agri.ee

Toetusega seotud küsimustes pöörduge anne-ly.veetamm@vet.agri.ee poole.